Home/Fredsbudskapene/Fredsambassadører – 1
Fredsambassadører – 1 2017-04-23T21:57:05+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Fredsambassadører som Guds hemmelige utsendinger – 1

Ærede fredsambassadører, jeg tror dere har lært mye fra budskapet fra Gud som jeg formidler til dere i dag. Menneskeheten fortsetter å drive omkring uten mål og trenger deres hjelp mer enn noensinne, dere som representerer Guds side. Jeg ber dere å bruke denne anledningen til å ta en ny beslutning om å bli himmelens utsendinger klare til å gjøre det Gud ber dere om. Dermed vil jeg oppsummere mitt budskap til dere i dag, slik at vi alle kan ta på oss oppgaven Gud har gitt oss og «risse» den inn, dypt i vårt hjerte.

Hva sa jeg gikk tapt da de som ble skapt som Guds barn, Adam og Eva, falt? For det første gikk den gudgitte arvelinjen tapt. Arvelinjen er det mest ekstraordinære av alle rettigheter foreldre gir i arv til barna. Da de falt, ble Adam og Eva del av Satans falske arvelinje og falt ned på et nivå der de ble Satans barn. Vi trenger en klar forståelse av at alle mennesker i dag, uten unntak, uansett hvem de er, er nedstammet fra syndefallet og har arvet Satans arvelinje.

Da Gud skapte Adam og Eva, investerte han hele seg selv – 100% – og skapte dem basert på en standard som besto i en absolutt kjærlighet, en absolutt tro og en absolutt lydighet. Han ga dem sin arvelinje som spiren deres kjærlighet og liv skulle vokse fra.

Så fra nå av befinner dere dere i en posisjon forskjellig fra før. En bred vei er blitt åpnet opp for at dere skal kunne skifte arvelinje gjennom hellig-vin-seremonien som De sanne foreldre har gitt dere, og bli velsignet, slik at dere skal kunne skape sanne familier.

For det andre gikk en verden med søskenkjærlighet tapt på grunn av syndefallet, da, i Adams familie, eldstebroren, Kain, drepte sin yngre bror, Abel. Ifølge den opprinnelige familiestruktur Gud ville vi mennesker skulle bli velsignet med, skulle søsken i en familie leve i kjærlighet og harmoni med hverandre. Men i stedet fikk søsken et fiendeforhold preget av misunnelse og hat, til hverandre.

Les videre