Home/Fredsbudskapene/Forord til Fredsbudskapene – 1/Forord til Fredsbudskapene – 3
Forord til Fredsbudskapene – 3 2017-04-23T18:01:16+00:00

Fredsbudskapene

Forord – 3

Fredsbudskap

Den indre og fundamentale forutsetning for å skape en fredelig ideell verden er at det først opprettes en familie som har Guds opprinnelige kjærlighetsideal som sentrum. Opprinnelig planla Gud at hans kjærlighet skulle bære frukt over tre generasjoner i familien til Adam, vår første stamfar. Dette skulle oppnås basert på et grunnlag med fire posisjoner: Gud, mann, kone og barn. Guds sanne kjærlighet, sanne liv og sanne arvelinje skulle med andre ord realiseres. Arvelinjen skulle først opprettes i tre generasjoner i Adams familie og så spres til hele verden. Men fordi de aller første to mennesker falt, har Gud aldri kunnet få oppleve å ha barnebarn.

12. september 2005 stiftet Far Moon Universelt Fredsforbund og la deretter ut på en taleturné til 120 land, der han opprettet nasjonale avdelinger av UF. Samme år fullførte også Mor Moon en internasjonal taleturné til 120 byer over hele verden. På hvert av møtene leste i tillegg en av deres sønner eller døtre et fredsbudskap.

Far og Mor Moon velsignet fire av sine barnebarn i ekteskap i august 2006. Dette representerte at et solid grunnlag bestående av tre generasjoner var blitt sikret i Den sanne familie. Rett etter, 31. august, la de tre generasjonene sammen ut på en global taleturné til 40 land, der de talte i tolv byer i hvert land hver dag! Turnéen hadde til hensikt å gjøre det mulig for hele verden å opprette slike velsignede familier med tre generasjoner forent.

Far og Mor Moon har bedt om at disse fredsbudskapene blir utgitt på 40 språk i anledning deres fødselsdag i februar 2007. De har forresten samme fødselsdag. Da blir Far Moon 88 år ifølge den koreanske tellemåten. De vil at 12 000 fredsambassadører forkynner disse budskapene overalt i verden.

Vi har vært så heldige at vi har kunnet høste fordelene av å leve samtidig med De sanne foreldre her på jorden. Vi lever i en tid med et stort håp for fremtiden. Det alle mennesker opp gjennom historien har lengtet etter kan nå bli til virkelighet.

La oss gå foran med et godt eksempel i arbeidet for å realisere en fredelig, ideell verden. La oss gjøre ordene i disse budskapene til våre egne. La oss la disse ordene veilede oss hver dag av vårt liv. La oss følge veien med sann kjærlighet som De sanne foreldre har åpnet!

Les videre