Home/Fredsbudskapene/Forord til Fredsbudskapene – 1/Forord til Fredsbudskapene – 2
Forord til Fredsbudskapene – 2 2017-04-22T01:09:06+00:00

Fredsbudskapene

Forord – 2

Fredsbudskap

Far Moon var en foregangsmann i arbeidet for å gjøre slutt på den kalde krigen og kom med viktig kritikk av og et klart alternativ til den materialistiske kommunistiske ideologi. Dessuten har han utrettelig investert seg i og viet seg til arbeidet med å fremme interreligiøs dialog, forsoning og samarbeid som viktige bidrag til den globale fredsprosessen. For å skape fred i verden har han også opprettet tallrike humanitære organisasjoner.

Far Moon er den sentrale skikkelse i en verdensomspennende bevegelse som har til hensikt å skape eksemplariske familier basert på absolutte verdier og sann kjærlighet. For å realisere et slikt ideal har han arrangert utallige seremonier der han har velsignet millioner av par. Mange av dem giftet seg på tvers av kulturelle og religiøse skillelinjer nettopp for å bidra til å bryte ned barrierene og skape harmoni i vår verden.

Han går i spissen for en global fredsbevegelse, som inkluderer fredsforbund for øynasjoner, for halvøynasjoner og for kontinentale land samt et fredsforbund for folk av mongolsk nedstamning. Da han stiftet Universelt Fredsforbund, som vokste ut av Interreligiøst og Internasjonalt Forbund for Verdensfred, lanserte han samtidig en bevegelse for å opprette et «abel-type» FN, med en sentral funksjon i det globale arbeidet for å oppnå en evig fred. Han har også tatt initiativet til et «fredspoliti» og et «fredskorps» som kan delta i fredsbevarende og fredsforebyggende aktiviteter over hele verden.

Vår Sanne far har også skapt et stort internasjonalt grunnlag innen utdanning, kultur, kunst, sport og industri. Slike enestående resultater har han arbeidet for i åresvis nettopp for å kunne gjøre Guds vilje og realisere en ideell verden med frihet, fred, enhet og lykke. En slik verden er det vi mennesker håper på.

Les videre