Home/Fredsbudskapene/Forord til Fredsbudskapene – 1
Forord til Fredsbudskapene – 1 2017-04-22T01:02:39+00:00

Fredsbudskapene

Forord – 1

FredsbudskapKjære velsignede familier overalt i verden, fredsambassadører og ledere fra alle samfunnsområder!

De tolv fredsbudskapene i denne boken representerer essensen av dr. Sun Myung Moons lære. Innholdet i disse budskapene er dyrebart. Jeg ber dere derfor lese dem med et åpent og oppmerksomt sinn samtidig som dere ber for å forstå innholdet. Disse budskapene er ment å være en veiledning for vårt evige liv og danner et grunnlag for å skape en verden med evig fred.

Far og Mor Moon, som vi støtter som himmelens, jordens og menneskehetens Sanne foreldre, har en unik posisjon i menneskets historie. Hvis vi tar utgangspunkt i Guds enorme gjenoppreisningsarbeid,  blir Gud den vertikale Sanne forelder uten form, mens Far og Mor Moon er de horisontale Sanne foreldre med en fysisk form, — himmelens, jordens og menneskehetens Sanne foreldre. Det er nettopp Far og Mor Moon, De sanne foreldre, som utfører Guds gjenoppreisningsarbeid i vår tid. Som falne mennesker må hver og en av oss, uten unntak, få «podekvist» fra Guds og De sanne foreldres arvelinje for å bli «født på ny».

Far Moon innehar posisjonen som Sann far og er manifestasjonen av det opprinnelige ideal som en sann far, en sann læremester og en sann konge representerer. Som Sann far manifesterer han og lar oss få del i Guds sanne kjærlighet, sanne liv og sanne arvelinje. Derfor er han nøkkelpersonen i prosessen for å gjenvinne alt som gikk tapt på grunn av syndefallet.

Å leve i en fredelig, ideell verden er ikke bare alle menneskers håp, men også det opprinnelige idealet Gud ville realisere da han skapte. En slik verden begynner fra en sann familie, som manifesterer Guds sanne kjærlighet. Far Moons liv med selvoppofrelse og alle hans unike prosjekter har som mål å legge et substansielt grunnlag for å realisere dette idealet.

Les videre