Et prosjekt for fred – 2 2017-04-24T21:06:00+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Et prosjekt for fred – 2

Mine damer og herrer, enkelte tviler kanskje på at et slikt prosjekt lar seg realisere. Men der det er en vilje, er det alltid en vei – særlig når det er Guds vilje det dreier seg om. Det 21. århundres vitenskap og teknologi gjør det mulig å bygge en tunnel under Beringstredet. Byggekostnadene er heller ikke noe problem. Tenk bare på hvor store summer verden kaster bort på krig. Menneskeheten må innse at vi begår fryktelige synder, som ikke kan skjules for historien og våre etterkommere.

La oss ta som eksempel alle pengene USA har brukt på krigen i Irak de siste tre år. Snart når beløpet 200 milliarder dollar. Et like stort budsjett ville være mer enn nok til å fullføre Beringstredsprosjektet.

I vår tidsalder er krig en uhyre primitiv og destruktiv måte å løse en konflikt på. Krig vil aldri føre til varig fred. Tiden er kommet for å smi våre sverd om til plogskjær og våre spyd om til vingårdskniver, slik profeten Jesaja lærte. Menneskeheten må gjøre slutt på den perverse onde sirkel krigføring representerer. Barns liv ofres, og astronomiske summer sløses bort. Tiden er kommet for alle verdens land til å slå sammen sine ressurser og gå sammen fremover mot den verden i fred som Gud, Mesteren bak vårt store univers, lengter etter.

Mine damer og herrer, menneskeheten er i full fart nedover en blindgate. Eneste måte vi kan overleve på, er å praktisere fredsfilosofien om sann kjærlighet, sant liv og en sann arvelinje, som dr. Moon lærer. Nå da vi er gått inn i Tidsalderen etter himmelrikets komme, er deres gode forfedre aktivisert, og de himmelske skarer i ferd med å komme feiende ned på jorden. Snart kommer land og folk som ser ut til å være sterke og mektige, til å forandre retning og komme vår vei.

Les videre