Home/Fredsbudskapene/Et prosjekt for fred – 1
Et prosjekt for fred – 1 2017-04-24T20:58:33+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Et prosjekt for fred – 1

Kjære ledere fra hele verden, la meg benytte anledningen dette distingverte forum representerer, til å gjenta mitt forslag om et virkelig revolusjonerende prosjekt med stor betydning for Guds gjenoppreisningsarbeid. For å skape fred og velstand, og bygge Guds «fedreland» og «opprinnelige hjemsted», foreslår jeg et byggverk som vil gjøre det mulig å krysse Beringstredet. Stredet representerer en av kløftene som fortsatt eksisterer av alle dem Satan har skapt opp gjennom historien, og som har atskilt øst fra vest og nord fra sør. Det er også her de russiske og nordamerikanske landmasser er atskilte.

Denne konstruksjonen, som jeg kaller «Verdens fredskonge-tunnel og -bro», vil knytte sammen flere internasjonale motorveiprosjekter, som vil gjøre det mulig for folk å reise med bil fra Afrikas Kapp det gode håp til Santiago, Chile, og fra London til New York, over Beringstredet og dermed gjøre verden til et globalt samfunn.

Gud advarer oss om at han ikke lenger vil tolerere atskillelse og splittelse. Ved å sette dette prosjektet ut i livet vil verden bli knyttet sammen til en «global landsby». Prosjektet vil bryte ned de menneskeskapte barrierer mellom raser, kulturer, religioner og land, og samtidig skape den fredelige verden som Gud lengtet etter.

USA og Russland kan bli ett. Dessuten kan Europa, Kina, India, Japan, Brasil og alle land, samt verdens forskjellige religioner, sammen arbeide for at dette prosjektet skal lykkes. Å lykkes med prosjektet vil være av avgjørende betydning for å opprette et fredens rike, der folk ikke lenger vil krige mot hverandre.

Les videre