Home/Fredsbudskapene/Et liv bygd på sann kjærlighet – 1/Et liv bygd på sann kjærlighet – 2
Et liv bygd på sann kjærlighet – 2 2016-08-04T23:06:56+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

Et liv bygd på sann kjærlighet – 2

Mine damer og herrer, sann kjærlighet er kilden til samfunnets usynlige orden med ansvar for det felles beste, og er samtidig kilden til fred og kilden til lykke. Sann kjærlighet er universets kilde og er en kjærlighet som bestemmer universets sentrum og hvem som får det i eie. Sann kjærlighet er roten hos Gud som alt kommer fra og er et symbol på hans vilje og makt. Når vi er knyttet sammen av bånd fra sann kjærlighet, kan vi være sammen i all evighet, og hele tiden oppleve en stadig større glede i hverandres selskap. Tiltrekningskraften fra sann kjærlighet bringer alt i universet til deg, og selv Gud vil komme og bo blant oss. Verdien av sann kjærlighet ligger i dens kraft, som er sterk nok til å fjerne barrierene som falne mennesker har skapt, f eks nasjonale, rasemessige og til og med religiøse barrierer. Derfor er et liv levd for andre, et liv preget av sann kjærlighet, den absolutte forutsetning for å komme inn i himmelriket.

Men se på verden vi lever i i dag. Folk er fanget i en ekstrem egoisme, samtidig som de gjør seg til talsmenn for at det materielle styrer alt. De har mistet enhver sans for verdier og er i ferd med å synke ned i en hengemyr av livsnytelse (festing) og moralsk forfall. Det er så mange som ødelegger seg med alkohol. Som om narkotika eller fri sex ikke var nok, er det også de som begår de grusomheter de har lyst på, og som vi ikke kan lukke øynene for, f eks beistene som begår incest. Likevel viser de ingen skam og går rundt med hevet hode. Vår verden er blitt en verden full av dyriske mennesker, som spankulerer omkring selv om de har forbrutt seg mot kvinner fra alle samfunnslag, kvinner som tilhører de kongelige, kvinner som er bestemødre eller mødre, gifte kvinner, kvinner som er noen sine døtre. I vår verden er det blitt utbredt at par har det moro ved å bytte ektefeller. Slik oppførsel er uten tvil nettopp selve kroningsverket på ødeleggelsen av samfunnets etikk og moral, og et bilde på den ultimate falne handling. Verden er blitt et helvete på jorden, der det ikke engang går an å drømme om en fullkommen verden i samsvar med Guds skapelsesideal.

Les videre