Home/Fredsbudskapene/Et liv bygd på sann kjærlighet – 1
Et liv bygd på sann kjærlighet – 1 2016-08-04T23:01:28+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

Et liv bygd på sann kjærlighet – 1

Dere må leve et liv der dere er som besatt av sann kjærlighet. Dere må leve et liv der dere elsker Gud mer enn Adam og Eva gjorde, og mer enn Jesus gjorde. Ved å praktisere sann kjærlighet av hele deres hjerte må dere gjøre sinn og kropp fullstendig ett med hverandre og finne og opprette deres egen verden med forhold basert på sann kjærlighet. Dere må med andre ord utvikle sanne familier til fullkommenhet her på jorden. Minst tre generasjoner, dvs sanne foreldre, sanne søsken og sanne barn, må leve sammen basert på sann kjærlighet. Himmelriket er nemlig et sted der de kan gå inn som lever et slikt liv.

Hva slags kjærlighet er da det vi kaller sann kjærlighet? Kjernen i sann kjærlighet er ikke en kjærlighet basert på at andre tjener deg, men en kjærlighet der man lever for andre, for helheten og først og fremst gir for andres del. Sann kjærlighet gir uten å gå rundt og huske hvor mye en har gitt, og fortsetter å gi uten stans. Sann kjærlighet gir med glede. Tenk bare på en mor, som full av glede og kjærlighet vugger sitt barn og gir det bryst. Sann kjærlighet er en selvoppofrende kjærlighet, som når et barn som virkelig elsker sine foreldre, får den største tilfredsstillelse i å hjelpe dem. Gud skapte universet motivert av en slik kjærlighet: absolutt, unik, uforanderlig og evig, og han investerte seg fullstendig uten å forvente eller sette som betingelse å få noe tilbake.

Les videre