Home/Fredsbudskapene/Et liv basert på sann kjærlighet – 1/Et liv basert på sann kjærlighet – 2
Et liv basert på sann kjærlighet – 2 2017-04-23T21:42:25+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Et liv basert på sann kjærlighet – 2

Ærede ledere, vi er nå gått inn i tidsalderen for ekteskap velsignet av Gud, da alt det Gud har lovet, kommer til å bli virkelighet. Himmelriket på jorden, et fredens rike – som er Guds skapelsesideal – er i ferd med å bli virkelighet rett foran våre øyne.

I mitt mer enn 80 år lange liv har jeg gått en ensom vei full av blod, svette og tårer for himmelrikets skyld. Nå er disse anstrengelsene i ferd med å bære frukt, til gavn for verdens seks milliarder innbyggere. Fra den åndelige verden følger verdensreligionenes grunnleggere, titusener av hellige menn og kvinner og dine egne gode forfedre nøye med på hvert skritt du tar. Derfor vil de som ikke holder seg til veien Gud har vist oss, bli straffet deretter.

I mer enn 180 land gjør fredsambassadører, som handler i samsvar med Guds vilje og himmelrikets tradisjon, seriøse anstrengelser natt og dag for å forkynne verdiene forbundet med sann kjærlighet og sanne familier. De står på med fullt trykk, slik at det virkelig går fremover med arbeidet for å skape fred på jorden.

I Midtøsten, en av verdens kruttønner, er jøder, kristne og muslimer blitt inspirert av min fredsfilosofi til å engasjere seg i dialog av en helt ny dimensjon. De siste tiår har min filosofi, Enhetstenkning, spilt en avgjørende rolle i å få en slutt på den kalde krigen. Nå er jeg i ferd med å lykkes i å lede arbeidet bak kulissene for å gjenforene mitt hjemland Korea.

Men jeg er fortsatt ikke fornøyd, fordi det var Gud som ba meg påta meg dette arbeidet jeg har gjort hele mitt liv. Jeg er kommet som menneskehetens Sanne forelder, utvalgt av Gud, og jeg er fast besluttet på å holde mitt løfte til ham. Jeg er fast besluttet på å få fjernet alle nasjonale skillelinjer og barrierer, som har forgiftet jorden, og i stedet skape en verden med fred, der alle overalt kan leve sammen, hånd i hånd.

Les videre