Home/Fredsbudskapene/Et liv basert på sann kjærlighet – 1
Et liv basert på sann kjærlighet – 1 2017-04-23T21:33:21+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Et liv basert på sann kjærlighet – 1

La meg få gjenta: For å bli lik Gud, den sanne kjærlighets opprinnelige Vesen, må vi bli mestre i sann kjærlighet. Vi må derfor bli levende uttrykk for og praktisere sann kjærlighet, for å kunne utvikle vår personlighet. Det er på denne måten hver og en av oss kan bli sanne foreldre.

Hva da er et liv preget av sann kjærlighet? Sann kjærlighet vil si en offervillig ånd, som vil tjene andre. Den bringer freden som er så fundamental for lykke. Selvisk kjærlighet er en maske. Bak den skjuler seg ønsket om å ha din partner til å eksistere for deg selv. Sann kjærlighet er fri for den slags korrupsjon. Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. Sann kjærlighet gir uten å gå rundt og huske hvor mye en har gitt, og fortsetter å gi uten stans. Sann kjærlighet gir med glede. Tenk bare på en mor, som full av glede og kjærlighet vugger sitt barn og gir det bryst. Sann kjærlighet er en selvoppofrende kjærlighet, som når et barn som virkelig elsker sine foreldre, får den største tilfredsstillelse i å hjelpe dem. Gud skapte universet motivert av en slik kjærlighet: absolutt, unik, uforanderlig og evig, og han investerte seg fullstendig uten å forvente eller sette som betingelse å få noe tilbake.

Sann kjærlighet er selve kilden universet kommer fra. Når noen er i besittelse av sann kjærlighet, blir vedkommende sentrum i universet og får det i eie. Sann kjærlighet er roten hos Gud som alt kommer fra og er et symbol på hans vilje og makt. Når vi er knyttet sammen av bånd fra sann kjærlighet, kan vi være sammen i all evighet, og hele tiden oppleve en stadig større glede i hverandres selskap. Tiltrekningskraften fra sann kjærlighet bringer alt i universet til deg, og selv Gud vil komme og bo blant oss. Ikke noe kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne barrierene som falne mennesker har skapt, f eks nasjonale, rasemessige og til og med religiøse barrierer.

De viktigste sider ved sann kjærlighet er at den er absolutt, unik, uforanderlig og evig. Derfor vil enhver som praktiserer Guds sanne kjærlighet, komme til å leve sammen med Gud, få del i hans glede og få rett til å delta på lik linje med ham i hans arbeid. Et liv levd for andre, et liv preget av sann kjærlighet, er derfor den absolutte forutsetning for å komme inn i himmelriket.

Les videre