Home/Fredsbudskapene/Det vi mennesker må arve
Det vi mennesker må arve 2016-08-05T01:49:24+00:00

Fredsbudskap 4

Oppgaven til en slektsmessias i Tidsalderen etter himmelrikets komme

Det vi mennesker må arve

Mine damer og herrer, hvis vi ser på hvordan man klarer seg godt i vår verden, oppdager vi at mange forbindelser og relasjoner påvirker livet vårt. De fleste av disse båndene vi knytter er et resultat av valg vi fritt tar i omgivelsene vi befinner oss i eller forholdene vi lever under. Vi er ikke født med slike bånd, men knytter dem i løpet av livet. Slike bånd er relasjoner til våre medmennesker som vi når som helst selv, av egen kraft, kan forandre på eller avslutte.

Relasjoner vi er velsignet med av Gud, derimot, og som vi er født med, er ikke noe vi kan velge. Slike relasjoner er nemlig blodsbånd. Selv om du skulle mislike dine foreldre eller søsken, kan du ikke skifte dem ut eller stemme på noen andre til å erstatte dem. Det er fordi de er knyttet til deg gjennom blodsbånd. Når du engang er født i en familie med etternavnet Kim, må du i all evighet leve som del av arvelinjen til Kim-slekten.

Hva er da grunnen til at menneskene til denne dag ikke har kommet seg ut av syndens og ondskapens felle? Det er fordi de helt fra begynnelsen er blitt født inn i Satans falske arvelinje. Dette er imidlertid ikke blodsbånd velsignet av Gud og som menneskene ble skapt med i samsvar med Guds prinsipper, plan, vilje og hensikt. Tvert imot er det relasjoner som ikke er i overensstemmelse med Guds prinsipper, og som oppsto etter at menneskene ble skapt, på grunn av menneskenes feiltrinn.

Det vil si at selv om det gikk så ille med menneskene at de ble foreldreløse barn som mistet sine foreldre på grunn av syndefallet, er det fundamentale foreldre-barn-forholdet som Gud skapte menneskene med, fortsatt der. På grunn av syndefallet ble menneskene uvitende hjelpeløse vrak, som selv om deres egentlige Forelder lever i beste velgående, ikke er i stand til å gjenkjenne ham. Selv om deres liv på det ytre plan kan se ut til å være OK, er de som døde.

Menneskene tilhører derfor alle som én den falne arvelinjen. Alle uten unntak må skifte arvelinje og bli «født» på ny. Dette er eneste måte å bli gjenoppreist på til å bli del av arvelinjen Gud opprinnelig skapte oss for.

Les videre