///Den åndelige verden eksisterer virkelig – 2
Den åndelige verden eksisterer virkelig – 2 2016-08-04T22:37:04+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

Den åndelige verden eksisterer virkelig – 2

Hvis vi ser på hvordan mennesket er oppbygd fra en annen synsvinkel, kan vi se at Gud skapte oss med en tosidig struktur. Han skapte vår fysiske kropp som en mikroutgave av den materielle fenomenverden og vår åndelige kropp til å representere og ha herredømme over den usynlige verden. Et menneske er ment å leve omtrent hundre år her på jorden. Når den fysiske kroppen har oppfylt sin rolle her, er vi ment å gå inn i den usynlige, åndelige verden. Selv om vi ikke kan se det med våre fysiske øyne, representerer den åndelige verden en automatisk og uunngåelig forlengelse av vårt liv her på jorden og i tillegg menneskets evige og opprinnelige «hjemland», skapt for oss av Gud.

Slik eksisterer den åndelige verden virkelig. Den er ikke en fantasiverden eller en verden vi bare innbiller oss er til. Vi kan ikke velge bort den evige verden. Den er ikke en verden vi kan gå til hvis vi vil eller ikke gå til hvis vi ikke vil. Akkurat som Gud er evig og uforanderlig, er den åndelige verden han skapte også evig og uforanderlig. Vi lever i den fysiske verden i vår fysiske kropp og er involvert i alt som skjer rundt oss, gjennom all slags forskjellige forhold. På samme måte er det vår skjebne å fortsette å leve i den åndelige verden i vår åndelige kropp og også der ha et nært forhold til alt rundt oss.

Les videre