//Den åndelige verden eksisterer virkelig – 1
Den åndelige verden eksisterer virkelig – 1 2016-08-04T22:36:22+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

Den åndelige verden eksisterer virkelig – 1

Mine damer og herrer, hos mennesket står sinn over kropp og det åndelige jeg over sinnet. Gud står over den åndelige verden, som vårt åndelige jeg en dag kommer til. Når mennesket blir fullstendig ett med Gud basert på sann kjærlighet, blir det fullkomment. Fra en slik synsvinkel kan det vi kaller et fullkomment menneske, se ut til å være en liten individuell skikkelse. Men han eller hun representerer likevel ikke bare hele historien, men også alle fremtidige relasjoner og kan derfor sies å ha uendelig stor verdi. Når vi virkelig forstår hva slags kosmisk verdi vi har, blir det også klart for oss at vi må leve et liv der vi er lydige mot og står til tjeneste for vårt sinn.

Derfor vet samvittigheten deres om og husker ikke bare hvert ord dere sier og hver gjerning dere gjør, men til og med hver tanke dere tenker. Samvittigheten vet om alt dette før deres læremester, før deres foreldre og til og med før Gud gjør det. Hvis dere alltid er absolutt lydige mot direktivene fra samvittigheten, deres evige læremester, vil deres evige liv være absolutt garantert. Gud skapte oss slik.

Les videre