///Den åndelige og den fysiske kroppen – 2
Den åndelige og den fysiske kroppen – 2 2016-10-11T06:13:19+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

Forholdet mellom den åndelige og den fysiske kroppen – 2

Mens du lever på jorden, blir alle dine handlinger og bevegelser uten unntak registrert i ditt åndelige jeg og med Guds lover som målestokk. Du vil derfor gå inn i den åndelige verden med et utseende identisk med ditt åndelige jeg, som har registrert ditt liv i den fysiske verden hundre prosent. På ditt åndelige jeg vil det vise seg tydelig om du har levd et modent og godt liv eller et «markspist», råttent, ondt liv. Det betyr at Gud ikke kommer til å dømme deg. Du kommer til å være din egen dommer. Forstår man denne forbløffende og skremmende åndelige loven, hvordan tør man da komme til slutten på et korrupt liv her på jorden, der alt man har vært ute etter, er å nyte livet, og der man har gitt etter for all slags fristelser fra Satan? Selv om det skulle medføre fare for eget liv, må dere avholde dere fra å skade deres åndelige jeg eller påføre det varig mén. Jeg ber dere prente det tydelig inn i hukommelsen at det som avgjør om dere har kurs for himmelriket eller kurs for helvete, er deres tanker, ord og gjerninger fra øyeblikk til øyeblikk.

Det betyr imidlertid ikke at ditt åndelige jeg selv kan leve et liv preget av sann kjærlighet. Ditt åndelige jeg vokser, modnes og blir fullkomment bare innen den fysiske kroppen, basert på et liv preget av sann kjærlighet når det er et harmonisk gi-og-få-forhold mellom sinn og kropp.

Men det lar seg ikke benekte at det er en ustanselig strid og konflikt inne i dere, mellom det ytre menneske og det indre menneske. Hvor mye lenger vil dere la denne konflikten fortsette? Ti år? Hundre år? For alt som eksisterer i universet, fins det en streng orden. Det indikerer at Gud ikke skapte oss mennesker i en slik defekt tilstand. Dere må forstå at det er vår plikt og vårt ansvar som mennesker å resolutt stå imot det ytre menneskes, dvs  kroppens, fristelser og gå seirende ut av livet ved å følge veien som samvittigheten, dvs det indre menneske, viser oss. De som lever et slikt liv, vil ikke bare bli velsignet av Gud, men skal også få oppleve sitt åndelige jeg bli fullkomment.

Les videre