Home/Fredsbudskapene/Den åndelige og den fysiske kroppen – 1
Den åndelige og den fysiske kroppen – 1 2016-08-04T22:39:30+00:00

Fredsbudskap 3

De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

Forholdet mellom den åndelige og den fysiske kroppen – 1

I forholdet mellom menneskets åndelige og fysiske kropp er det ikke den fysiske kroppen, men den åndelige, som er viktigst. Den fysiske kroppen varer omtrent hundre år, mens derimot den åndelige kroppen eksisterer utenfor tid og rom og lever evig. Uansett hvor fine klær man har, og hvor bra man gjør det her på jorden, dør man til slutt. Før dere går til den neste verden, må dere ha oppnådd enhet mellom deres fysiske og åndelige kropp ved å leve deres jordiske liv slik at dere lever opp til den nødvendige standard både i den fysiske og den åndelige verden. Dere har med andre ord ansvaret for å gjøre deres åndelige jeg fullkomment mens det lever i den fysiske kroppen i en midlertidig, begrenset verden her på jorden. Men å gjøre det åndelige jeg fullkomment er ikke noe som kommer automatisk. Det er bare et liv der sinn og kropp er blitt fullstendig ett ved å praktisere sann kjærlighet, som resulterer i et fullmodent åndelig jeg.

Mine damer og herrer, for at frukt skal bli moden og kunne lagres når det blir høst, må den først gå gjennom den nødvendige modningsprosess om våren og sommeren og få næringsstoffer fra den naturlige verden og bli stelt omsorgsfullt med av sin eier. Frukt fra en frukthage med en lat og uvitende eier vil bli angrepet av all slags sykdom og være uten beskyttelse mot dårlig vær. Til slutt faller slik frukt fra treet før den er moden, eller blir sortert som markspist. Selv om også slik frukt er frukt, er den helt forskjellig fra annen frukt og vil aldri være god nok til å bli solgt på markedet.

Frukt som er blitt helt moden på treet, blir automatisk lagt på lager av eieren. På samme måte kan vårt åndelige jeg bare gå til himmelriket i den usynlige, åndelige verden, hvis det blir fullkomment i livet her i den fysiske verden, som kan sammenlignes med et frukttre. Vi mennesker vil med andre ord bare kunne gå automatisk inn i himmelriket i den evige verden når vi har oppnådd himmelriket i oss selv og har hatt gleden av å leve i det ved å leve et modent liv i vår fysiske kropp her på jorden.

Les videre