Home/Fredsbudskapene/De mongolske folks forbund for verdensfred
De mongolske folks forbund for verdensfred 2016-08-05T02:04:20+00:00

Fredsbudskap 4

Oppgaven til en slektsmessias i Tidsalderen etter himmelrikets komme

De mongolske folks forbund for verdensfred

Mine damer og herrer, 74 prosent av jordens befolkning har den mongolske flekk. Dette utgjør den største rasegruppe i verden. Vi burde inspirere denne gruppen på nesten fem milliarder mennesker og få i gang en sann kjærlighetstyfon her på jorden.  Dere og jeg ble født på den koreanske halvøy og kommer fra samme kulturelle bakgrunn. Dere må bli fredsambassadører og Guds spesielle utsendinger, som sprer min lære og underviser andre i sannheten slik at de kan opprette eksemplariske familier basert på sann kjærlighet, sant liv og en sann arvelinje.

Den mongolske flekk er ikke bare et fysisk merke som indikerer at man tilhører den mongolske rase. Det er uten tvil et merke Gud ga for lenge siden for å tjene som et tegn for å samle og forene hele menneskeheten rundt De sanne foreldre når Tidsalderen etter himmelrikets komme begynner. Dessuten burde det koreanske folk, som innehar posisjonen som sentrum av de mongolske folk, gå foran med et godt eksempel for jordens 6,5 milliarder innbyggere og oppfylle sin oppgave som representanter for De sanne foreldre.

Dere må slutte dere til rekkene i fredspolitiet og fredskorpset og for Guds og menneskehetens del støtte de edle målene til Universelt Fredsforbund. Alle de mer enn 280 slektene i Korea må bli ett med hverandre og overvinne sine barrierer mellom slekter og klaner og være stolte av å stå sammen som et folk utvalgt av Gud for vår tid. Jeg ber dere legge dere på minne at dette er den gudgitte oppgave dere har fått som ledere som representerer det koreanske folks slekter.

Glem ikke at den fredelige ideelle verden som Gud hadde planlagt da han skapte, og som han håpet på da han skapte menneskene, nå er i ferd med å bli virkelighet rett foran våre øyne. Hvis dét ikke er et mirakel, hva er da? Over hele verden sørger par som er blitt velsignet i tverrkulturelle ekteskap, for at Guds sanne kjærlighet slår røtter. Guds nye arvelinje bærer frukt. Dagen nærmer seg da vår vakre Jord vil bli slik den opprinnelige Edens hage var. Der kommer vi til å synge lovsanger om en evig fred og lykke, og utallige generasjoner av våre etterkommere vil rope «Halleluja for himmelriket!».

Måtte Gud gi sin store velsignelse og nåde til dere, deres slekter og det koreanske folk.

Takk for oppmerksomheten.