Home/Fredsbudskapene/Betydningen av arvelinjen – 1/Betydningen av arvelinjen – 2
Betydningen av arvelinjen – 2 2017-04-23T20:21:32+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Betydningen av arvelinjen – 2

arvelinjeUten arvelinje kan hverken liv eller kjærlighet vare. Dere streber etter å skape en god tradisjon, men den vil kun bli bevart gjennom arvelinjen. Arvelinjen er selve broen som tillater foreldrenes ånd å gå i arv ned gjennom generasjonene. Arvelinjen er med andre ord den viktigste og ultimate betingelse for at foreldre skal kunne høste frukten av sin kjærlighet, frukten av sitt liv og frukten av sin glede. Vi er nødt til å bli fullstendig klar over dette.

Men da Adam og Eva falt, gikk denne arvelinjen, dyrebarere enn selve livet, tapt. Fruktene av et sant liv og en sann kjærlighet ble aldri modne, men ble i stedet Satans frukter, uten noe forhold til Gud. Fra disse fruktene stammer de seks milliarder mennesker som nå bor her på jorden.

Gud ville at frøene han plantet skulle vokse og gi en rik avling, som skulle høstes når det ble høst i Edens hage. Guds skapelsesideal gikk ut på å oppdra Adam og Eva, sin sønn og datter, til de nådde det punkt der de ville blomstre i sann kjærlighet, sette sant liv til verden og bære frukt i en sann arvelinje. Gud ønsket å høste mennesker som tok eieransvar, familier og en nasjon som alle representerte evig liv, evig kjærlighet og en evig arvelinje.

Les videre