Home/Fredsbudskapene
Fredsbudskapene 2017-04-22T00:56:31+00:00

Fredsbudskapene

FredsbudskapFra september 2005 til oktober 2007 holdt dr. Sun Myung Moon en rekke offentlige taler som ble kalt «Fredsbudskapene». Ifølge dr. Moon inneholder disse 16 talene essensen av alle taler han har holdt opp gjennom årene. Ved siden av å tjene som veiledning for vårt evige liv er Fredsbudskapene ment å være et grunnlag for å skape en verden med evig fred.

Her er en oversikt over Fredsbudskapene:

Forord

1. Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

2. Guds ideelle mønsterfamilie og -nasjon og Fredsriket

3. De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden

4. Oppgaven til en slektsmessias i Tidsalderen etter himmelrikets komme

5. Riket med kosmisk fred og enhet er et ideelt himmelrike med evig fred

6. Seremonien da første spadestikk ble tatt for Kimpo industrikompleks

7. Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal II

8. De som virkelig tar eieransvar for å opprette et forent fredsrike i himmelen og på jorden II

9. Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal III

10. Familier med en absolutt seksualmoral – Guds modell på et absolutt fredsideal – og det globale fredsrike

11. Oppgaven til en fredsambassadør i Tidsalderen etter himmelrikets komme

12. Guds ideelle familie og ansvaret innbyggerne av Riket med kosmisk fred og enhet er kalt til å påta seg

13. Tidsalderen for Stillehavsregionen sett ut ifra Guds historiske arbeid og med utgangspunkt i hans vilje – USA og i hvilken retning FN og den frie verden må gå

14. Verdien og betydningen av Familieløftet

15. Prinsippet som tre viktige lederskikkelser representerer, i lys av Guds gjenoppreisningsarbeid

16. Tidsalderen for Stillehavsregionen sett ut ifra Guds historiske arbeid og med utgangspunkt i hans vilje

Les videre