Home/FAQ/Myter og fakta/Statsstøttet sektfobi/Statsstøttet sektfobi – Tyrkia
Statsstøttet sektfobi – Tyrkia 2016-05-17T04:53:28+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Interessegrupper med tvilsomme motiver

Tyrkias forfølgelse av kristne

Statsstøttet sektfobi – Tyrkia

Her er hvordan det oppleves å være kristen i Tyrkia:

  I Norsk Misjon i øst er vi spesielt godt kjent med de kristnes situasjon i Tyrkia. Landet som før huset flere millioner kristne grekere, armenere og syrere, har gjennom er ekstrem nasjonalistisk «tyrkifiserings»-politikk fordrevet de kristne, slik at disse nå utgjør kun noen få promille av befolkningen. Landets ørlille gruppe av protestantiske kristne blir møtt med mistenksomhet hos myndighetene og svartmales i media. De får ikke registrere seg som trossamfunn, og de får heller ikke utdanne prester eller bygge egne gudshus. De møtes med trusler og vold, og drapene på tre kristne i byen Malatya i 2007, der dom ennå ikke er falt, hviler som en vond skygge over dem.
  — Fra «Nasjonalistisk ‘tyrkifiserings-politikk’», et debattinnlegg ved Jon-Geir Dittmann, assisterende generalsekretær i Norsk Misjon i øst, i Ropet fra øst, Vårt Land, torsdag 16. juni 2011, side 24.