Home/FAQ/Myter og fakta/Statsstøttet sektfobi/Statsstøttet sektfobi – Japan
Statsstøttet sektfobi – Japan 2016-11-24T13:02:10+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Interessegrupper med tvilsomme motiver

Japans forfølgelse av nye religiøse bevegelser

Statsstøttet sektfobi – Japan

Mange er kanskje overrasket at det forekommer hyppige brudd på menneskerettighetene i Japan, et av verdens mest siviliserte og velstående land med en høyt utdannet befolkning. Det er særlig medlemmer av minoritetsreligioner som blir utsatt for grove brudd på sine rettigheter. Her er et utdrag fra en rapport fra Human Rights Without Frontiers International:

«En kan ikke si at det er religiøs frihet i Japan» — HWRF (Human Rights Without Frontiers International) Brussel  (31.12.2011).
HRWF International, en selvstendig frivillig organisasjon, har lagt ut en 62 sider lang rapport som dokumenterer at japanere blir bortført og holdt innesperret for å dekonverteres fra sin tro. Rapporten viser også hvordan japansk politi og rettsmyndigheter ikke etterforsker og straffeforfølger de ansvarlige for denne type vold.
«At man ikke lar prinsippet likhet for loven også gjelde for dem som blir utsatt for slike kidnappinger, og at de som er ansvarlige for kidnappingen og volden, ikke blir straffet, utgjør en alvorlig krenkelse av japanernes konstitusjonelt garanterte rettigheter samt de internasjonale menneskerettigheter som Japan juridisk sett er bundet til,» sa Willy Fautre, leder av HWRF Int’l basert i Brussel.
Fautre og Aaron Rhodes, en internasjonal menneskerettighetsforkjemper som bidro med å lage rapporten, intervjuet en rekke ofre, hovedsakelig medlemmer av Enhetskirken og Jehovas Vitner samt journalister, advokater, og sakkyndige. De hadde også møter med 10 medlemmer av den Japanske Diet (parlament) for å diskutere saken.
Kidnapping og innesperring — der man ofte tyr til vold — av japanere som er blitt medlemmer av disse religiøse bevegelsene, har funnet sted i flere tiår. Vanligvis er det medlemmer av ens egen familie og såkalte «avhoppings-rådgivere» (exit counselers) som står bak. Disse «rådgiverne» blir hyret inn og betalt for å overtale individer til å forlate en gruppe som blir oppfattet som en sekt. Dette har foregått i åresvis, men er blitt oversett av politi og rettsmyndigheter til tross for udiskuterbare bevis for kriminelle aktiviteter.
«Det er helt uakseptabelt at samtlige klager mot foreldre og såkalte «avhoppings-rådgivere» (exit counselers) er blitt forkastet som noe som `ikke angår saken´,» mener Aaron Rhodes.
«Når man blir møtt med en slik offisiell likegyldighet og straffrihet, kan man ikke si at det er religionsfrihet i Japan,» føyer han til.
— Fra rapporten «Japan — Bortføring og frihetsberøvelse for å oppnå religiøs dekonvertering» (Japan — Abduction and Deprivation of Freedom for the Purpose of Religious De-conversion), utgitt 31. desember 2011. Les hele den 62 sider lange rapporten i pdf-format.