Home/FAQ/Myter og fakta/Statsstøttet sektfobi/Statsstøttet sektfobi – Iran
Statsstøttet sektfobi – Iran 2016-12-15T08:46:21+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Interessegrupper med tvilsomme motiver

Irans forfølgelse av baha’ier og kristne

Statsstøttet sektfobi – Iran

Her er hvordan det oppleves å være baha’i i Iran:

Sju baha’i-ledere i Iran har i mai [2009] sittet tolv måneder i fengsel uten lov og dom og uten tilgang til sin advokat, nobelprisvinneren Shirin Ebadi. I sin skamløse parodi på rettferdighet har myndighetene anklaget dem for «spionasje», «religiøse fornærmelser», «propaganda» og nå sist for «å spre korrupsjon på jorden», som alene kan straffes med døden ifølge den iranske straffeloven.
Behandlingen av de sju baha’iene er uttrykk for en systematisk kampanje for å tilintetgjøre den største religiøse minoriteten i Iran. Baha’i-troen, som oppsto i Iran i 1844, har over 300.000 medlemmer i landet, men har ingen form for beskyttelse i grunnloven. Påstandene mot baha’iene er så hinsides all fornuft at de klart demonstrerer at myndighetene ikke har noen annen agenda enn religiøs forfølgelse. […] Mellom 1979 og 1998 ble over 200 baha’ier drept, hundrevis fengslet, tusener sparket fra jobber. Siden har forfølgelsene blitt stadig mer omfattende; baha’i-ungdom nektes utdanning, voksne nektes jobb og pensjon, barn mobbes, familier fordrives fra landsbyer, hus brennes, gravplasser ødelegges. […] FN har dokumentert at det i det iranske etterretningsvesenet foreligger en ordre om å overvåke alle baha’ier og alle de har av kontakter, som naboer, venner og forretningspartnere. […] Angsten for baha’iene har vært utbredt blant prester og politikere i Iran helt siden 1844. Det provoserer at baha’iene hevder at kvinner skal ha samme rettigheter som menn, at de store skillene mellom fattig og rik må fjernes, at alle religioner er som kapitler i én og samme bok og at baha’i-troen er det foreløpig siste kapittelet i denne boken, at presteskapet har utspilt sin rolle , at menneskeheten har nådd sin modenhetsalder og må etablere en verdensorden som vil kreve at alle nasjoner avgir suverenitet på enkelte områder.
    — Fra «Skamløst mot baha’iene i Iran», et debattinnlegg ved Thor Henning Lerstad, nasjonal sekretær, Baha’i-samfunnet i Norge, Vårt Land, onsdag 27.mai 2009, side 24.

Og hvordan det er å være kristen i Iran:

Iranske kristne er opprørt over at sikkerhetspolitiet har tvunget Assemblies of God-kirken i Teheran til å stenge. Stengingen er symbolsk viktig. Dette er den største farsi-talende kirken i landet. Det er den kirken pastorene Haik Hovsepian, Mehdi Dijab og Hossein Soodmand, som ble drept tidlig på nittitallet, tilhørte.
Eksil-iraneren Mansour Borji forsøker å vekke internasjonal oppmerksomhet om saken […]. [Han] er pastor i en iransk menighet i London og en av lederene i Article 18, en organisasjon som jobber for religionsfrihet i Iran.
Presset på kirkene har økt hele tiden siden revolusjonen for 30 år siden, men Mansour Borji beskriver de siste par årene som særlig ille.
— Mange kirker er blitt stengt, og kirkelige eiendommer er blitt konfiskert. Kristne ledere er blitt arrestert over hele landet. Andre er blitt presset til å forlate tjenesten. Folk blir sultefóret på Guds ord, fordi regimet ikke tillater at det blir publisert bibler og kristen litteratur.
For de kirkene som fremdeles får lov til å holde åpent, er det blitt stadig flere begrensninger på når de kan ha gudstjenester.
— Først fikk vi mange forbud mot å ha gudstjenester på fredager, som er offisiell fridag. Mange steder får de nå bare ha en kort gudstjeneste på søndag. Den siste måneden har mange ikke fått lov til dét engang.
I det siste har regimet slått hardt ned på farsi-talende gudstjenester.
— Grunnen er åpenlys. Når det er gudstjeneste på farsi, kan alle iranere forstå hva som blir sagt.
Det var denne kampanjen mot farsi-gudstjenester som rammet Assemblies of God-kirken.
— Kirken ble ikke beordret til å stenge, men ble truet med det hvis de ikke sluttet å forkynne på farsi. Dét ville ikke kirkens ledelse gå med på. […] — For å legge enda mer press på menigheten, ble den ene pastoren, Robert Asseriyan, arrestert 21. mai. Dagen etter valgte ledelsen å stenge kirken selv. De plasserte en lapp på kirkedøren der de bad folk holde seg unna, for å unngå enda flere arrestasjoner.
— Pastor Aseri er nå i Evin-fengselet i Teheran. Han har ikke fått adgang til advokat og har heller ikke fått møte familien. […] — Irans øverste religiøse og politiske leder, Ali Khamenei, holdt for noen år siden en tale i den hellige byen Qom. Her sa han at Iran hviler på to søyler: folkets tro på shia-islam og folkets støtte til regimet. Alt som kunne rokke ved disse søylene, truer den nasjonale sikkerheten.
— Mange av de kristne som er arrestert, blir nettopp anklaget for å være en trussel mot nasjonens sikkkerhet, sier Borji.
    — Fra «Knekker kirker før dagens valg», en artikkel av Kari Fure i avisen Dagen fredag 14. juni 2013, side 10-11. Ifølge avisens faktaboks sitter det nå 27 kristne i fengsel i Iran, flere av dem pastorer. De to siste årene er over 300 kristne blitt arrestert, ifølge FN-kilder.
Åtte års fengsel lød straffen for den iransk-amerikanske pastoren Saeed Abedini da han fikk sin dom ved en domstol i Teheran sist søndag. […] Pastoren ble dømt for å ha dannet husmenigheter. Det anses som en stor trussel mot nasjonens sikkerhet i Iran. […] Naghmeh [pastorens kone] fortalte i desember på Fox News hvordan husmenighetene hennes mann har jobbet med, raskt vokser.
— Under hans tid vokste det til omkring 100 kirker på 30 steder med over 2.000 medlemmer, forteller hun.
— Fra «Pastorkone sjokkert over dom», en artikkel av David Högfeldt i avisen Dagen torsdag 31. januar 2013, side 10-11.
Åtte medlemmer av Church of Iran fra Shiraz ble nylig dømt for «handlinger som truer den nasjonale sikkerheten» og propaganda mot myndighetene.
— Det er både skuffende og beklagelig at det iranske regimet fortsetter å arrestere religiøse minoriteter på politiske anklager. Slik det nok en gang har skjedd i dette tilfellet. Disse kristne utgjør på ingen måte noen trussel mot staten, uttaler Mervyn Thomas i Christian Solidarity Worldwide.
Syv av de dømte ble arrestert 12. oktober 2012 da sikkerhetspoliti raidet et privat hjem i Shiraz hvor det ble holdt et bønnemøte. Hjemmet tilhørte Mohammad Roghangir som tirsdag ble idømt seks års fengsel. 18. oktober ble Massoud Rezaie, som også tilhørte huskirken, satt i arrest.[…] Retten ga fengselsstraffer på mellom ett og åtte år til de anklagede huskirkemedlemmene.
— Vi ber om en ubetinget løslatelse for alle åtte og oppfordrer regjeringen til å avslutte praksisen med å karakterisere legitime, religiøse aktiviteter som nasjonale sikkerhetsforbrytelser, uttaler Mervyn Thomas i en pressemelding.
Han påpeker at Iran er pålagt å følge artikkel 18 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP).
— Alle religiøse minoriteter i Iran skal ha religions- og livssynsfrihet. Vi oppfordrer den påtroppende presidenten om å få en slutt på trakasseringen av religiøse minoriteter, og sikre at alle iranske statsborgere trygges av de rettigheter og den frihet de har krav på i henhold til nasjonal og internasjonal rett.
Fra «Fengsler fortsatt kristne i Iran», en artikkel av Stig-Øyvind Blystad i Vårt Land mandag 22. juli 2013, side 15.