Sektfobi – 4 2017-03-20T23:52:08+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Interessegrupper med tvilsomme motiver

Frykten for det ukjente

Sektfobi – 4

Vi ser imidlertid også en tydelig tendens til å bruke ord som «sekt» og «sekterisk» om grupperinger man er imot eller har en kritisk holdning til, men som ikke nødvendigvis er religiøse. Kritikere av Human-Etisk Forbund er således begynt å påstå at organisasjonen under den tidligere pinsepredikanten Levi Fragells ledelse ligner mer og mer på en sekt.

I bladet Human-etikk nr. 1 1985 skreiv Levi Fragell om «guruen Jesus»: «Den som tør og kan si ‘Jeg er veien, sannheten og livet’, er sikret en menighet.» Og han avsluttar: «Bedragernes bedrager kaller seg Verdens Frelser, og han tar sjela di, drømmene dine, kjærligheten din, livet ditt. Og jomen tar han bankboka di også.» […] I Aftenposten 23.06.96 skreiv Kjell Horn, son av HEFs grunnleggjar, Kristian Horn:
«For 15 år siden skjedde det etter min vurdering et linjeskifte i HEF, som ikke helt harmonerer med intensjonene fra starten: Det gjelder for det som kan oppleves som et korstog mot all religion og religiøsitet […].»
HEF gjev ut bok med alternative julesongar. […] «Jeg vil ikke gravlegges humanetisk, det blir for sekterisk for meg,» sa ateisten Andreas Hompland nyleg.
    — Fra «Angriper de kristne», et debattinnlegg av Hallvard Hegna, pensjonert rektor, Vårt Land fredag 14. juni 2013, side 39.
Også en interesseorganisasjon som Nei til EU blir beskyldt for å ha sekteriske trekk:
EØS-tilhengere beskylder Nei til EU for å svekke fellesfronten etter at organisasjonen i helga vedtok å ta krav om EØS-folkeavstemning inn i grunnprinsippene. […] Vedtaket blir møtt med sterke reasjoner, fra EØS-tilhengere på nei-siden.
– Nei til EU er blitt en sekt. Den blir neppe ryggraden i en ny EU-kamp hvis den kommer, sier Tore O. Sandvik, EU-motstander og fylkesordfører i Sør-Trøndelag.
Sandvik mener organisasjonen har utspilt sin rolle. […] – EU-motstanden må representere en bredde i befolkningen. Det finnes ikke i nærheten av noe flertall i folket mot EØS, sier han.
Maren Holte Hedne, AUF-er og Ungdom mot EU sin representant i Nei til EUs landsstyre, trakk seg tirsdag som følge av vedtaket. […] Heller ikke Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF er fornøyd med helgas vedtak.
– Det er viktig at det ikke blir sånn at noen få krefter får definere aleine hva nei-sida skal være når den folkelige motstanden er så stor […], sier leder Mani Hussaini.
– Fra «Nei til EU er blitt en sekt», en artikkel av Jo Røed Skårderud, Trondheim, i Klassekampen torsdag 17. november 2016, side 6-7.