Home/FAQ/Myter og fakta/Organisert trosnedbryting – 1/Organisert trosnedbryting – 2
Organisert trosnedbryting – 2 2016-05-17T05:34:29+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Interessegrupper med tvilsomme motiver

Trosnedbrytere bruker kriminelle metoder

Organisert trosnedbryting 2

Et amerikansk ektepar som ikke greide å overtale sin datter til å forlate Guds Barn (Children of God), dannet den første anti-sekt-bevegelsen i 1971. Uttrykket «deprogrammering» ble tatt i bruk samme år, etter at Ted Patrick hadde kidnappet et medlem av Guds barn i Denver. Han utviklet selve metoden for å tvinge en troende ut av en religiøs bevegelse. Patrick er ekstremt anti-religiøs og ser f.eks. på Bibelen som verdens mest effektive bok når det gjelder å hjernevaske folk. Den såkalte Freedom of Thought Foundation (senere Cult Awareness Network) begynte etter hvert å bringe kidnappede sektmedlemmer til en øde ransj i Arizona, holdt dem innesperret der og utsatte dem for et umenneskelig press for å få dem til å gi opp sin tro.

Anti-sekt-bevegelsen tok som sagt i bruk kriminelle metoder for å nå sine mål. «Far» til anti-sekt-bevegelsen, den beryktede Ted Patrick (1930-), og flere med ham, har måttet sone lengre fengselsstraffer for sine aktiviteter, blant dem amerikanerne Galen Kelly, Dennis Whelan og James Hilzendeger samt Martin Faiers, en britisk leder av anti-sekt-bevegelsen.

Det tok imidlertid lang tid før det etter hvert gikk opp for styresmakter, rettsvesen og politi at anti-sekt-bevegelsen brukte kriminelle metoder. Trosnedbryterne unngikk lenge rettsforfølgelse. Det var bare når de mislyktes med et trosnedbrytingsforsøk, at det oppsto fare for å bli anmeldt. Men de som kom seg unna trosnedbryternes klør, unnlot som oftest å gå til rettsak, fordi deres nærmeste familie var involvert. Det var nesten alltid ens foreldre som var blitt lurt av trosnedbryterne til å betale i dyre dommer, opptil 400 000 kr, for å kidnappe og terrorisere deres voksne sønn eller datter. I Japan har myndighetene i årevis lukket øynene for det som har skjedd og sagt at det hele er familieanliggender. Anti-sekt-bevegelsen anklaget religiøse bevegelser for å splitte familier, men hvis det er noe som virker splittende, er det nettopp anti-sekt-bevegelsens skremselspropaganda og å bli utsatt for trosnedbryternes psykiske terror og vold, sponset av ens foreldre.

Troende og politisk annerledestenkende i tidligere Sovjetunionen og Kina ble innesperret på sinnssykehus. På samme måte prøvde anti-sekt-bevegelsen å skape et marked for seg selv og sine «tjenester» ved å fremstille medlemmer av nyreligiøse bevegelser som ofre for «hjernevask» eller «mental kontroll» (mind control), dvs. at de er mentalt syke og trenger «behandling» i regi av såkalte trosnedbrytere. En slik anti-sekt-bevegelse er fortsatt aktiv i dag i land som Japan, der troende holdes innesperret over lang tid for å få dem til å gi avkall på sin tro. Med samme holdning som Stalin og Brezjnev hadde overfor kristne, hevder anti-sekt-bevegelsen at medlemmer av nye religiøse bevegelser lider av mentale forstyrrelser. Hvis de ikke var ute av balanse før de traff bevegelsen, ble de det mens eller etter de var medlem. Dette demonstrerer en ekstrem intoleranse og fobi, som ikke har noe med fornuft eller sannhet å gjøre.

Les videre