Home/FAQ/Myter og fakta/Medias holdning til religion – 1/Medias holdning til religion – 3
Medias holdning til religion – 3 2017-03-19T07:56:14+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Medias heksejakt: Sensasjoner, fordomsfulle ateistiske journalister og elendig kildebruk

Medias holdning til religion generelt – 3

«Kunnskapen om den katolske kirke […] falt raskt tilbake til vanlig norsk presselogikk hvor tematikk omkring seksualitet, feminisme og homofili er de eneste interessante.»
Fra «Kristendommen og norske medier», en kronikk av Janne Haaland Matlary, professor, Universitetet i Oslo, Vårt Land, mandag 8. august 2005, side 3.
Minoritetsreligionene […] relateres gjerne til noe fjernt der borte, og tematiseres ofte i forhold til norkshet, forklarer [seniorforsker Cora Alexa] Døving.
— Et fellestrekk for islam og jødedom er at religionene tolkes ut ifra noen etablerte meningsunivers. For eksempel er kjønnsproblematikk i islam blitt diskutert så mange ganger at temaet dukker opp i saker der det i utgangspunktet ikke var relevant.
Fra «Mer tro i mediene», en reportasje ved Christine Spersrud Haug om boken «Religion i pressen» av professor Siv Ellen Kraft og seniorforsker Cora Alexa Døving, Aftenposten onsdag 24. april 2013, Kultur & Meninger-seksjonen, side 1 og 8-9.
[…] i et pluralistisk og heterogent samfunn. Norsk utgangspunkt for denne type pluralisme er ikke det beste på grunn av blandingen av kristendom og politikk i statskirken og den homogene befolkningen og kulturen.
I stedet for å akseptere pluralismen som normal og berikende også her, finner vi et tilleggsproblem: Intoleransen.  I de siste årene er det ikke lenger respekt og interesse for annerledes tenkende som preger den offentlige debatt, men en intolerant politisk korrekthet som er høyst repressiv: Man skal mene det samme. […] Medielogikken i Norge styres nå i tillegg til dette av markedets nivellerende logikk – konflikter og enkle vinklinger selger – og dette forsterker den generelle kunnskapsløsheten om den europeiske kristne tradisjon.»
Fra «Kristendommen og norske medier», en kronikk av Janne Haaland Matlary, professor, Universitetet i Oslo, Vårt Land, mandag 8. august 2005, side 3.