Medias holdning – 6 2017-03-19T07:09:43+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Medias heksejakt: Sensasjoner, fordomsfulle ateistiske journalister og elendig kildebruk

Medias holdning – 6

Her er hva en avis skriver om sin egen holdning:

Avisene er mildt sagt ganske flinke til å få en frisk bris til å virke som en orkan […] Slik er ganske enkelt mekanismen.  Vi setter dagsorden.
Fra en artikkel av Bertil Valdershaug, avdelingsleder i Aftenposten, Aftenposten søndag 23. mai 2004, side 8.

 

Det er tydeleg at religion er blitt eit hyppigare tema — i samfunnet og dermed i media. […]  Men det er også tydeleg at journalistikken (endå) ikkje er heilt budd på å takle dette temaet.  Av ein eller annan grunn glir ein lett over til (les: tilbake til) ein terminologi, eller rettare sagt: ein sjargong, som pendlar mellom indignasjon og ironi. […] Er det fordi journalistar ikkje finn det bryet verdt å kjenne nærare til den religiøse røyndomen/sosiologien/terminologien?  Eg meiner det er nødvendig å skaffe seg betre innsikt også på religionens område for å kunne vere tekstleg seriøs.  Eller er det umedvitne restar av språk frå ein epoke då ein ikkje trong å ta religion på alvor som samfunnsfenomen […] ?
Fra «Ironisk religionsjournalistikk», et leserinnlegg ved Arnfinn Haram, pater, St. Dominikus kloster, Morgenbladet 23. – 29. juli 2004, side 18.

 

Førsteamanuensis Tore Lindholm ved menneskerettighetssenteret [Norsk senter for menneskerettigheter] kritiserte i en kommentar hele sektbegrepet som er i bruk både i Frankrike og andre steder.
— Jeg er motstander av å bruke ordet som noe spesielt problematisk.  Det problematiske med sektbetegnelsen er at den betegner avvikende synspunkt, sa Lindholm som er enig i at man bør tilstrebe rasjonalitet og redelighet i livssynssamfunn.
— Men vi kan ikke tilstrebe enighet.  Det må vi lære å akseptere i vår kultur.
Fra «Kritiserer kamp mot sekter», en reportasje ved Geir Ole Bjartvik i Vårt Land, torsdag 28. september 2006, side 8-9.

Les videre