Home/FAQ/Myter og fakta/Medias holdning – 1/Konkret sak 3 – kommentar til Allers
Konkret sak 3 – kommentar til Allers 2017-03-04T00:34:15+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Medias heksejakt: Sensasjoner, fordomsfulle ateistiske journalister og elendig kildebruk

Konkret sak 3 – vår kommentar til Allers

Vi vil nødig legge oss opp i menneskers privatliv, og vil også presisere at ikke alt våre medlemmer har gjort opp gjennom tidene, har vært riktig. Men slik er det vel gjerne i alle organisasjoner, ikke bare små religiøse bevegelser.

Men det som Allers har skrevet om Familieforbundet i utgave nr. 45 den 7. november 2016, er så grovt, at det ikke kan stå uimotsagt. Vi er nødt til å vise hvor gale mange av påstandene er som Allers helt ukritisk har valgt å trykke. Dette er dessuten en elendig kildebruk, når dere lar noen komme med påstander som dere ser ut til å svelge helt uten motforestillinger. En så ensidig artikkel er jo åpenbart skrevet for å sverte Familieforbundet.

Det er en latterlig påstand å hevde at vår bevegelse gjør alt den kan for å kontrollere medlemmer og vokte hvert skritt de tar. Hvem vil vel ønske å være en del av en slik bevegelse? I det hele tatt står Familieforbundet for det diametralt motsatte av bildet av en lukket sekt som Allers forsøker å tegne av oss. Dr. Moons bevegelse legger vekt på interreligiøst arbeid og fredsprosjekter. Vi arrangerer hele tiden temamøter, der vi inviterer gjestetalere fra andre religioner, forfattere, menneskerettighetsforkjempere, osv.  Familieforbundet er et nettverk av individer og familier som forsøker å skape en bedre verden, en verden med kjærlighet, frihet og lykke for alle. Alle må av en egen fri vilje selv velge å leve for et slikt ideal. Man kan ikke manipulere eller tvinge noen.

Kapret av sekten, skriver dere, men det var jo søsteren som kapret henne! Helena ble kidnappet av søsteren og fire betalte menn. Det er en kriminell handling å kidnappe mennesker. Helena Löfgren ble invitert av et av våre unge studentmedlemmer på gaten til et studentmøte. Det er vel ikke å kapre folk. Det er umulig for oss å vite hva et enkelt medlem nøyaktig kan ha sagt for å invitere noen til et møte, særlig nå 26 senere! Vi har en klar policy å alltid si klart og tydelig hvem vi er. Besøk oss gjerne på informasjonsstand på Egertorget, så får dere se.

Ylva Löfgren (Ytterborn) innrømmer: «Vi spilte høyt.» Det er en meget diplomatisk måte å si at man med fullt overlegg begikk noe kriminelt. Å leie inn fire kriminelle for å kidnappe noen og holde vedkommende innesperret på et hemmelig sted i en skog er noe man vanligvis blir idømt lange fengselsstraffer for. Mange såkalte trosnedbrytere fikk da også sin straff som fortjent og havnet bak lås og slå. Dette er da også en av grunnene til at man ikke hører så mye om antisektbevegelsen i dag.

«Vi førte Helena til et gjemmested, en hytte i skogen, der vi med hjelp av noen fra teamet skulle avprogrammere henne,» skriver dere. Ordet «avprogrammere», som betyr å hjernevaske,  høres jo helt forferdelig ut særlig når vi skjønner at det er voksent selvstendig menneske som blir tvunget til å skifte syn på noe. Det som kalles et «team», betyr en gjeng med betalte kriminelle, som holder sin «klient» innesperret helt til han eller hun gir opp sin tro. Det er historier fra rettssaker i Japan der medlemmer av nye religiøse bevegelser er blitt holdt innesperret i åresvis av slike kidnappere. Avprogrammering betyr å hjernevaske noen man holder innesperret, og er rett og slett et alvorlig overgrep. Den godeste Ylva er selv skyldig i det hun anklager dr. Moons bevegelse for.

Det er lett å få inntrykk av at tvillingsøsteren i Sverige ikke hadde særlig mye tro på at hennes søster kunne ta et selvstendig valg i USA. Ylva sier hun kontaktet en rådgivningstjeneste for sekter og kulter, som forklarte alt for henne, slik at hun «skalv i hele kroppen». Men det var jo nettopp antisekt-bevegelsen hun hadde rotet seg bort i. Hun ble lurt av den til å tro på deres ville påstander. Deres fremgangsmåte – og det de pleide å tjene store penger på – var alltid å skremme familien til et medlem av en ny religiøs bevegelse til å tro at han eller hun var blitt hjernevasket og utsatt for mental kontroll. Jo mer de skremte et familiemedlem, desto større honorar kunne de kreve for å kidnappe noen ut av en ny religiøs bevegelse. Og antisektbevegelsen pleide også å si at man for all del ikke måtte kontakte gruppen noen var blitt medlem av. På den måten manipulerte antisektbevegelsen konsekvent dem som trodde på deres skremselspropaganda og var villige til å betale. Antisektbevegelsen appellerte hele tiden til folks frykt for det ukjente.

Forskere har tydelig dokumentert at bildet antisktbevegelsen tegner, slett ikke stemmer. Les Audhild Skoglunds bok «Sekter». Hun gjengir forskningen til den kjente britiske sosiolog og ekspert på nye religiøse bevegelser Eileen Barker. Etter ti års grundig forskning av Enhetskirken, konkluderte hun med at bare noen få prosent av dem som kommer på bevegelsens kurser, blir medlemmer. Hvis beskyldningen om å drive med hjernevask skulle være sann, gjør vi i så fall en elendig jobb. Barker viser klart og tydelig at slike påstander slett ikke er sanne.

Dette er veletablert kunnskap innen forskning på nye religiøse bevegelser. Disse påstandene er for lengst motbevist. Tenk dere å grave fram en vill historie om ting som skal ha skjedd for 26 år siden, med påstander som seriøs forskning  har vist ikke holder vann.

Psykoterapeut Helena Löfgren sier det var vanskelig å si nei når man ble invitert av entusiastiske ungdommer. Er det bevegelsens feil?

Hun sier hun ikke fikk være alene ett eneste sekund. Dette var en gjeng med ungdommer som var sammen på et seminar. Dette var dessuten amerikansk kultur. De har en helt annen måte å omgås hverandre på, enn vi reserverte nordboere. Det var vel heller på «gjemmestedet» hun ble holdt fanget i dagesvis etter å ha blitt kidnappet, at hun ikke fikk være i fred.

Helena Löfgren sier hun ble overtalt av en sjarmerende fyr. Er det bevegelsens feil? Hun ville ikke fornærme noen. Er det bevegelsens feil. Hun sier hun var analytisk anlagt. Kunne hun ikke analysere situasjonen? Hun var ikke helt overbevist, sier hun. Men hun må jo ha trodd på det meste, ellers ville hun ikke ha blitt invitert til et tre uker langt kurs og funnet det interessant. De fleste som kommer på disse kursene, blir aldri medlemmer. I det hele tatt har nevnte Eileen Barker imøtegått de aller fleste påstandene denne sensasjonspregede Allers-artikkelen kommer med.

Men som sagt, vi i Familieforbundet består på ingen måte av feilfrie mennesker. Vi gjør også dumme ting av og til.

Les videre