Konkret sak 2 2016-11-25T20:00:54+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Medias heksejakt: Sensasjoner, fordomsfulle ateistiske journalister og elendig kildebruk

Konkret sak 2 – vår kommentar til Dagsavisen

Moon og hans metoder

Kommentar til en stor artikkel i Dagsavisen, mandag 11. juli 2005, side 37 om et program, «Moonsektens leder Sun Myung Moon», vist på NRK1 samme kveld.

Artikkelen inneholdt flere løgnaktige og negative uttrykk, som trenger forklaring:

«Moon som universets herre»

Dette er en forvrengning av noe dr Moon har sagt. Han lærer imidlertid at Gud vil at hvert enkeltmenneske skal bli «universets Herre» eller «Lord of Creation». Slik det jo også står i Bibelen, i 1. Mosebok, der Gud ga herredømmet over skaperverket til de første to mennesker, men for at også deres barn og alle mennesker skulle bli velsignet med et slikt herredømme.

«Kriminell løpebane»

La det med en gang være klart: Dr Moon har aldri hatt noen kriminell løpebane. Han har vært i fengsel seks ganger – uten å ha gjort noe galt!

De første to gangene var på 1940-tallet fordi han var en ungdomsleder i den koreanske motstandsbevegelsen, som kjempet mot den japanske okkupasjonsmakten. Han ble torturert for å myknes nok til å avgi informasjon om andre i motstandsbevegelsen.

Tredje og fjerde gang bak lås og slå var fordi Kim Il Sungs diktatur i Nord-Korea allerede da, på slutten av 40-tallet, var begynt prosessen med å kvitte seg med religiøse mennesker. (I dag er religion nærmest utryddet i Nord-Korea.) Det var lett å ta dr Moon på den tiden fordi han representerte en liten bevegelse. Det blir helt sykt når Dagsavisen, ukritisk som en papegøye, kommer med de samme falske anklagene som stalinistregimet i Pyongyang fabrikerte!

Femte gang i fengsel var under det sørkoreanske militærdiktaturet like etter Koreakrigen. Her sto han anklaget for å ha bedrevet hor – en helt vill påstand – noe han raskt ble frifunnet for. Igjen kommer dere med de samme falske anklagene som militærdikataturet i Seoul.

Sjette gang bak murene var i USA på 80-tallet. Alt dr Moon hadde gjort var å tillate at en del av bevegelsens penger ble oppbevart på en konto med hans navn. Dette er helt vanlig praksis blant kirker i USA. Styresmaktene hevdet at det var dr Moons private penger, og at han derfor skulle ha betalt skatt på beløpet. Skatten ville i så fall bare ha vært noen få tusen dollars. Journalisten Carlton Sherwood – vinner av Pulitzer-prisen – dokumenterer i sin bok «Inquisition» at dr Moon var uskyldig og at de amerikanske myndighetene bare var ute etter å bli kvitt ham.

«Allmektig» og «enemektig»

Dette er igjen en vill påstand som beskriver dr Moon som en despot som råder over tusener av slaver. Våre medlemmer har vanlige jobber og familier og er fritt tenkende voksne mennesker. Vår bevegelse er imot enhver form for diktatur. Vi arbeider for frihet og fred i verden.

«Utsulting» og «hjernevask»

Igjen latterlige anklager man bruker om sine verste fiender.

Les om hjernevaskmyten

«Kvinnelig underlegenhet» og «kvinners underkastelse»

Igjen helt forvridde påstander. Vi lærer at mann og kvinne er som yang og yin, to likeverdige, men forskjellige partnere, som utgjør et hele. Vi arbeider for kvinnefrigjøring!

Dagsavisen har falt til et nytt lavmål! Måten dere beskriver Enhetsbevegelsen på er ren og skjer forfølgelse. Det er lett å angripe en liten bevegelse. Vil dere at våre medlemmer og barn skal bli mobbet på sine arbeidsplasser og skoler? Skittkasting som dette ble brukt mot jødene i Tyskland. Vi vet hva resultatet ble.

Les videre