Konkret sak 1 2016-07-08T17:01:58+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Medias heksejakt: Sensasjoner, fordomsfulle ateistiske journalister og elendig kildebruk

Konkret sak 1 – vår kommentar til NRK

Kommentar til forhåndsomtalen av et program på NRK1, «Moonsektens leder Sun Myung Moon», vist mandag 11. juli 2005 kl. 2200.

Det er mye å utsette på programmet, men langt verre enn selve programmet er forhåndsomtalen på www.nrk.no

I BBC-dokumentaren (fra 2000) er det en viss balanse. Det er ikke bare anti-sekt-folkene og eks-medlemmer som får slippe til, men også våre medlemmer. Men program-omtalen er full av løgner og en språkbruk en bruker om sine verste fiender.

Allerede i åpningsparagrafen påstår dere at dr Moon kom til USA med et kriminelt rulleblad. Det er ikke noe grunnlag for å påstå dette. Det han var blitt fengslet for, var å være medlem av den koreanske motstandsbevegelsen, som kjempet mot den japanske okkupasjonsmakten, og for å forkynne et religiøst budskap i den stalinistiske diktaturstaten Nord-Korea. Kaller dere det kriminelt, ligger dere helt på linje med regimet i Pyongyang!

Litt lenger ned i artikkelen skriver dere:  «I 1968 arresterte nord-koreanske myndigheter Moon og satte ham under tiltale for hor og skinnhellighet.»  Dette er tatt ut av løse luften. For det første var han ikke i Nord-Korea i 1968. Han flyktet derfra i 1950 og var ikke i stand til å besøke Nord-Korea før i 1991. Det er aldri blitt tatt ut noen slik tiltale mot ham! Dere snur jo tingene helt på hodet og gjør dr. Moon til skurk og stalinistregimet til helt. Vet dere hva slags politikk regimet fører og har ført mot de religiøse?

Og så kaller dere oss en sex-kult. Igjen har dere tatt helt falske anklager og bruker dem til og med som overskrift: «Forførelse – kjødelig og religiøs».  Dr Moon er aldri blitt dømt for noe slikt. Hans budskap har alltid vært at sex er noe som hører ekteskapet til.

Artikkelen dere har prestert er rene skjære ondsinnede forfølgelsen. Samtlige tre overskrifter er grov skittkasting og trakassering. Hvor hører det hjemme i dagens flerkulturelle og flerreligiøse samfunn å bruke en slik pøbelaktig språkbruk mot et lite trossamfunn?

Hensikten med dokumentaren er åpenbart å sverte både grunnleggeren av Enhetsbevegelsen og selve bevegelsen.

Følger ikke NRK vær varsom-plakaten? Se bare på publiseringsreglene:

«4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.»
I artikkelen gjør dere ingen av delene.

«4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.»
Dere behandler en hel serie med falske anklager og løgner som om de var fakta.

«4.3 Vis respekt for menneskers egenart, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn.»
I artikkelen er det vel nærmest null respekt!

«4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.»
Dere bruker de mest ekstreme av påstandene i programmet som overskrifter!

«4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.»
Vi har all rett til å få en beklagelse og retting på løgnene og de falske anklagene!

«4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»
NRK har ikke tatt noen skritt for å gi oss anledning til å imøtegå de ville påstandene dere kommer med.

«4.15. De som utsettes for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Tilsvar skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form.»
Vi venter på et lengre innslag om alt det positive vår bevegelse står for. Vi kan hjelpe dere med et slikt program!

«Ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke!» står det klart og tydelig i vær varsom-plakaten!
Forhåndsomtalen er religiøs forfølgelse av verste slag.

Les videre