Konspirasjoner – 3 2017-03-18T18:52:55+00:00

Sekterisme

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Propagandakrig, konspirasjonsteorier og løgn

Religiøst hat i bokform – konspirasjoner 3

I flere muslimske land har antisemittisme lenge vært et konstant innslag kulturelt, religiøst og politisk. Og den har eksistert praktisk talt uavhengig av styresett. Om det er sekulært eller islamistisk spiller liten rolle. I mange arabiske stater er falsumet Sions Vises Protokoller regnet for å være et fullverdig historisk dokument som har kommet i ni ulike arabiske oversettelser.
I Egypt blir den trykket i stadig nye opplag og dramatiseres for TV. En av Syrias prominente statsmenn, Mustafa Tlass, skrev kioskvelteren Matzah of Zion, hvor hovedbudskapet var at jøder myrder ikke-jøder for å bruke blodet deres i rituelle skikker. I 1991 fant et egyptisk forlag det riktig å oversette Matzah of Zion til engelsk som et motsvar til Steven Spielbergs Schindler’s Liste.
Det Hamas-drevne Al-Aqsa-TV har i årevis skuffet ut antisemittisk propaganda. Budskapet eksporteres globalt via satellitt fra Saudi-Arabia og Egypt til Europa. Al-Aqsa barneprogrammer viser kopier av Disneyfigurer som oppfordrer barn til å drepe jøder.
Lederen av Det Europeiske Fatwarådet, Yusuf al-Qaradawi, sa til Al-Jazeera i 2009 at Hitler satte jødene på plass i en himmelsk straff som neste gang vil skje gjennom Jihad.
Konflikten mellom Israel og palestinerne betraktes ofte som et universelt moralsk dreiepunkt og selve funksjonsroten til jødehat blant muslimer. Den konstante hakkingen og terpingen på Israel — selv om landet tidvis også fortjener det — har blant mange tatt form av en konspiratorisk agitasjon og oppildnet kritikk.
— Fra «Gå til jødehatets kilder», en kronikk av Bård Larsen, Historiker Civita, i Vårt Land torsdag 26. februar 2015, side 20-21.
Historien til [Det muslimske] brorskapet som moderne bevegelse begynner på 1920-tallet. Deres første ledere var ikke bare opptatt av å la islam styre alle områder av livet, de var også inspirert av totalitære bevegelser i Europa. «Den nazistiske propagandaen hadde stor innflytelse på dem. […] Stormuftiens forbindelser med nazistene og møter med Hitler viser at det var både politiske og ideologiske bånd til nazismen,» sier [den iranske] historikeren Ladan Boroumand.
Alle redaksjoner i NRK har hittil hatt berøringsangst for Halvmåne og hakekors, boken MIFF [Med Israel for fred] utga høsten 2013. Her blir nettopp nazistenes og arabernes allianse grundig dokumentert. Denne uken er det tydelig at det ble slått en sprekk i sensurmuren. Lisensbetalerne fikk endelig vite at stormuftien, som palestinernes president Mahmoud Abbas gir sin hyllest, oppfordret nazistene til å fortsette folkemordet på jøder.
— Fra «Brorskapet avslørt på NRK», en artikkel av Conrad Myrland, daglig leder av MIFF, avisen Dagen fredag 24. januar 2014, side 15.
21. mars skrev Mehdi Hasan, politisk direktør i den britiske utgaven av Huffington Post, en artikkel om antisemittisme blant muslimer i Storbritannia. Artikkelen kunne leses i både The New Statesman og Huffington Post. Mehdi Masan, selv muslim, forteller at antisemittisme er vanlig blant britiske muslimer. […] Det er ikke vold han sikter til, men konspirasjonsteorier. Slik som at Dodi og Diana ble myrdet av Mossad for at den britiske tronarvingen ikke skulle få en arabisk stefar. Eller at jødene sto bak 11. september. Hvorfor skulle ellers 3.000 jøder være hjemme fra jobb denne dagen? For ikke å snakke om holocaust. Skjedde ikke. Også finanskrisen har jøder fått skylden for. […] artikkelforfatteren […] skriver […] at antisemittismen har vært muslimers skitne lille hemmelighet. […] Den politiske direktøren i Huffington Post skriver at muslimer ikke kan bekjempe islamofobi samtidig som de lager unnskyldninger for jødefobi.
Fra «Massene har ikke alltid rett», et innlegg av Erlend Sundar, pinsevenn, Vårt Land fredag 5. april 2013, side 41.