Konspirasjoner – 2 2017-03-18T18:38:26+00:00

Sekterisme

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Propagandakrig, konspirasjonsteorier og løgn

Religiøst hat i bokform – konspirasjoner 2

De siste ukene har millioner av egyptere samlet seg foran fjernsynet for å få en daglig dose statsautorisert antisemittisme. Fjernsynsserien «Rytter uten hest» har vakt oppsikt ikke bare i Israel, men også i USA, Europa og blant menneskerettighetsorganisasjonene i Kairo. Basert på «Sions vises protokoller» forsøker serien å bevise at det finnes en konspirasjon der jødene forsøker å overta kontrollen over kloden. Historikerne har for lengst forkastet protokollene som et hatmanifest produsert av den russiske tsaren Nicolas II sitt hemmelige politi for å kunne anklage jødene for landets problemer. [….] Det er ikke noe nytt at lite demokratiske regimer i Midtøsten støtter opp under antisemittisme for å kunne unngå fokus på frustrasjonene hjemme [….] Inntil nylig forsvarte president Hosni Mubarak TV-serien [….] — Fra «TV-serie sprer jødehat», en artikkel av Roger Hercz i Dagsavisen onsdag 27. november 2002, side 26.
Adolf Hitler, ansvarlig for den største jødeutryddelsen i historien, hylles i det palestinske ungdomsbladet Zayzafuna. Bladet er blitt finansiert av de palestinske selvstyremyndighetene, som igjen mottar bidrag fra ikke minst Norge.
Påstandene om at de palestinske selvstyremyndighetene på regulær basis sprer jødehat, ble fremført av Itamar Marcus da han denne uken på et seminar på Stortinget i regi av Israels venner presenterte boken Dobbeltspill, der han er medforfatter. Marcus leder den israelske tenketanken Palstinian Media Watch som overvåker arabiskspråklige nyhetsmedier i de palestinske områdene.
— Når palestinske talsmenn vender seg til verdensopinionen på engelsk, snakker de om fred og forsoning. Når de snakker arabisk, vendt til sine egne, er tonen en helt annen. Da finner man krigsretorikk, regulært jødehat og hyllest av terrorister, sier Marcus til Aftenposten. […] Eksempelet med ungdomsmagasinet Zayzafuna som hyller Hitler, er bare ett av mange eksempler som Marcus […] trekker frem i boken. […] — Dette magasinet var delfinansiert av Unesco. Heldigvis trakk Unesco støtten etter at den famøse artikkelen hadde stått på trykk, sier Marcus.
— Fra «Anklager palestinere for å tale med to tunger», en artikkel av Halvor Tjønn i Aftenpostens morgenutgave fredag 1. juni 2012, hovedseksjonen side 20.
Utbredelsen av Mein Kampf er i dag størst i araberverden, ifølge [historieprofessor og ideologiekspert Øystein] Sørensen. Her trigger forestillingen om et slags fellesskap der hovedfienden er jødene.
Fra «Hitlers manifest i det fri», en artikkel om Mein Kampf i Vårt Land fredag 30. januar 2015, side 40.