Home/FAQ/Myter og fakta/Hvem står bak?/Jøder mot evangelisering
Jøder mot evangelisering 2017-03-20T01:51:08+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Interessegrupper med tvilsomme motiver

Hvem står bak angrep på nye religiøse bevegelser?

Jøder mot evangelisering

Innen jødedommen, en relativt liten religion i global sammenheng, er det fødsel, og ikke et personlig valg, som avgjør ens religiøse tilhørighet. Jødene evangeliserer derfor ikke og prøver heller ikke å vinne andre for sin religion. Selv blir de derimot utsatt for evangelisering. Derfor er det i Israel strengt forbudt å omvende jøder til andre religioner. (På samme måte er det i muslimske land strenge straffer for å omvende en muslim). Men også i andre land fins det jødiske grupper som ikke bare gjør alt for å forhindre at deres egne blir konvertert, men som aktivt motarbeider den rådende praksis i den kristne verden, nemlig at enhver voksen fritt kan velge sin egen religion. I USA har f.eks. rabbiner og trosnedbryter Maurice Davis og Union of American Hebrew Congregations (ser på Jøder for Jesus som en farlig sekt) lenge brukt beskyldninger om hjernevask for å sverte evangelisering og andre religioners forsøk på å vinne nye medlemmer. Særlig har slike jødiske grupper vendt seg mot nye religiøse bevegelser som evangeliserer mye. Ekstremistiske rabbinere som Davis og James Rudin hevder at slike bevegelser skader folks mentale helse. Disse rabbinerne har gjentatte ganger forsøkt å få legalisert trosnedbryting, slik at de skal kunne gå rettens vei for å tvinge medlemmer av religiøse bevegelser de ikke liker, til å gjennomgå «behandling» for å få dem tilbake til sine foreldres religion!

Les videre