Home/FAQ/Myter og fakta/Hvem står bak?/Antireligiøs psykiatri
Antireligiøs psykiatri 2017-03-20T01:58:57+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Interessegrupper med tvilsomme motiver

Hvem står bak angrep på nye religiøse bevegelser?

Antireligiøs psykiatri

Sigmund Freud, psykiatriens far, hevdet at religion representerer en slags sinnslidelse. Mange psykiatere er antireligiøse og ser på religion som en nevrose og noe som hindrer folk i å bli mentalt friske. Bare et fåtall psykiatere er nøytrale når det kommer til religion. De mest ekstreme hevder at det er et tegn på sinnssykdom at man blir medlem av en ny religion. De kommunistiske myndighetene i Sovjetunionen brukte samme argument mot annerledestenkende.

Flere innen psykiatrien har engasjert seg for å få trosnedbryting legalisert. Her må vi forstå at religion og psykiatri er konkurrenter, som begge hevder å ha den beste forklaring på sjelens mysterier. Det er da bare logisk at psykiatere forsøker å stille religiøse ledere i et negativt lys og på den måten selv få en større del av markedet. Selvsagt er det lettest å gå til angrep på de svakeste blant religionene, de nye religiøse bevegelsene. Militante amerikanske psykiatere som John Clark (1926-1999), Robert Lifton (1926-), Louis (Jolly) West (1924-1999), Samuel Benson og Margaret Singer (1921-2003) går aktivt inn for å introdusere anti-religiøse lover og legalisere trosnedbryting.

    —  Psykiatere er de minst religiøse av alle amerikanske leger […] En landsomfattende undersøkelse blir offentliggjort i psykiaternes fagblad, Psychiatric Services, i september.
—  Det er et aller annet med psykiatrien, kanskje det henger sammen med psykoanalysen og den antireligøse holdningen til tidlige psykoanalytikere som Sigmund Freud. Det synes å få religiøse medisinerstudenter til å spesialisere seg i andre retninger, sier undersøkelsens forfatter, Farr Curlin, selv medisiner ved Universitetet i Chicago.
—  Fra «Psykiatere minst religiøse», en artikkel i Aftenposten, del 1, side 16, lørdag 8. september 2007.
    — 22. juli rettssaken har etter min mening vist at psykiatriske vurderinger sjelden er objektive, men avhengig av personens teoretiske ståsted […], sier [Arne] Thorvik [som har over 20 års erfaring som rettspsykiater].
— Fra «— Den medisinske forståelsen har sin begrensning», en artikkel av Andreas Bakke Foss, Aftenposten mandag 24. desember 2012, side 8 i hovedseksjonen.