Home/FAQ/Myter og fakta/Hvem står bak?/Angrep fra majoritetsreligionen – 2
Angrep fra majoritetsreligionen – 2 2017-03-20T01:27:35+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Interessegrupper med tvilsomme motiver

Hvem står bak angrep på nye religiøse bevegelser?

Angrep fra majoritetsreligionen – 2

Protestantiske kristne er én av flere grupper som har fått innskrenket frihet til å si det de mener i dagens Russland.
Helsingforskomiteen samarbeider med Sova Center i Moskva som dokumenterer overtramp mot religiøse og seksuelle minoriteter. I sin siste rapport viser senteret at protestanter er blant dem som er oftest utsatt for diskriminering. Dette skjer fordi myndighetene og sikkerhetstjenesten ser på dem som tilhengere av «ikke-tradisjonelle» religioner, og dermed en trussel mot Russland, heter det i rapporten.
Det har vært en økning i voldelige angrep mot religiøse grupper. Dette har særlig rammet Jehovas Vitner som evangeliserer på dørene. 12 av 30 voldelige angrep var rettet mot dem. […] Myndighetene forsøker også å klistre negative merkelapper som «sekter» og «utenlandske agenter» på religiøse grupper for å sverte dem og hindre dem i arbeidet. I kampen mot «sektene» står staten sammen med den Russisk ortodokse kirke. Dette rammer både protestanter og muslimer, går det frem av Sovas rapport.
Noe av det som skaper trøbbel for religiøse grupper og frivillige organisasjoner, er den russiske loven om «utenlandske agenter». Loven krever at man må registrere seg hvis man mottar penger fra utlandet og driver politisk arbeid.
Fra mars 2013 ble det gjennomført en voldsom bølge av inspeksjoner der representanter fra statsadvokatens kontor dro rundt til frivillige organisasjoner for å sjekke om de var «utenlandske agenter». Selv om loven handler om politisk arbeid, dro de også til en rekke menigheter. Blant annet ble rundt 1500 pinsemenigheter sjekket, opplyser Sova Center.
— Selv om de ikke driver politisk arbeid, blir de fanget av den generelle mistenksomheten mot alt utenlandsk, kommenterer Gunnar Ekeløve-Slydal [assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomite]. — Stemningen mot Vesten er blitt forsterket, blant annet på grunn av en massiv anti-vestlig mediedekning. De religiøse gruppene blir sett på som representanter for Vesten. […] Selv om Russland har religionsfrihet ifølge lovverket, mener Ekeløve-Slydal at dette ikke fungerer i praksis. […] Mens mange «ikke-tradisjonelle» grupper har fått det tøffere, har Den russisk-ortodokse kirke styrket sin posisjon.
— Fra «— Russiske protestanter diskrimineres», en artikkel av Kari Fure i avisen Dagen tirsdag 7. oktober 2014, side 8.
Ja, det virker lettere absurd at en troende person påtar seg å vurdere andre troende som en irrasjonell, truende kraft i det norske samfunn.
Det kan kun forklares ut fra et nøye utbygd hierarki innenfor religionsvesenet selv: De gamle verdensreligionene har en historisk patina som gjør dem til en naturlig del av det borgerlige samfunn, mens nyreligiøsiteten er nesten uten institusjoner og borgerlig kredibilitet.
Slik kan engler fremstå som et nydelig symbol i klassisk kristendom, men et latterlig fenomen når en nyreligiøs prinsesse promoverer dem.
Ikke minst den katolske kirke har posisjonert seg som en høykultur med stor patos. […] Nettopp derfor er det en logisk brist når kristne selv vil stemple andre mennesker som overtroiske.
Fra «Min tro og din overtro», en kronikk av Ingunn Økland, kommentator, i Aftenposten tirsdag 8. januar 2013, Kultur & Meninger-seksjonen side 10.