Hjernevaskmyten – 9 2017-03-20T07:29:25+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Interessegrupper med tvilsomme motiver

Hjernevask er noe langt mer innflytelsesrike grupper enn sekter driver med

Sannheten om hjernevaskmyten – 9

Det er interessant å merke seg at det nettopp er de som sterkest anklager religiøse bevegelser for å drive med hjernevask, nemlig antisekt-aktivister, som ser ut til å være de som driver med en slik praksis. Den katolske prest og sosiolog Joseph Fichter (1908-1994) sier:

«De beryktede trosnedbryterne Ted Patrick, Joe Alexander og Galen Kelly, derimot, innrømmer av seg selv at de bruker frihetsberøvelse og regelrett tvang samt mental kontroll (mind control)» ( fra hans bok «The Holy Family of Father Moon», side 17).

Man tyr lett til ord som «hjernevask» for å uttrykke at man er sterkt imot et individs eller en gruppes nye synspunkter eller nyfunne tro. «Vedkommende må ha blitt hjernevasket,» sier man. «Hvordan kunne man ellers finne på å tro noe slikt?» Hvis man har en positiv holdning til et individs nye synspunkter, sier man at vedkommende er blitt omvendt, har skiftet mening eller er gått over til en annen religion, eller et annet politisk parti. Hvis ens sønn blir medlem i en stor og anerkjent kirke, sier man han har meldt seg inn. Hvis kirken er liten og ikke særlig populær, derimot, sier man lett at han er blitt lurt inn i den eller er blitt hjernevasket. De siste årene er man imidlertid begynt å bruke uttrykket også om troende fra de store religionene. Det er til og med blitt sagt at Human-Etisk Forbund hjernevasker tusenvis av norske ungdommer hvert år.

Og i humanetikernes regi er det tusenvis av tenåringer som hver vår blir konfrontert med «livets realiteter» i form av rollespill der overbeskyttede, norske middelklasseungdommer skal få «erfare» hva det vil si å være asylsøkere og flyktninger […] Refugee Norge har utviklet sitt spill «Refugee» som kobles til leirkonseptet «Camp Refugee» slik at deltakerne også kan ha det moro på veien mens de vasker sine holdninger rene for vold, fremmedfrykt og rasisme. Refugee Norge støttes og sponses av blant andre Human-Etisk Forbund […]. I løpet av det døgnet eller halvannet rollespillene varer, utsettes deltakerne for store fysiske og psykiske utfordriner som skal sette dem inn i virkeligheten til flyktninger og asylsøkere.
«Bare det å kunne se en så stor forskjell på konfirmantene på 24 timer er unikt. Vi ser at holdningene deres er annerledes fra lørdags morgen til søndags morgenen», fortalte nylig avgått leder i Human-Etisk ungdom, Helene Kleppestø […].
Opplegget med å plage personer fysisk og psykisk minner mistenkelig om teknikker som brukes som ledd i hjernevask for å få folk til å endre holdninger. Og det er nokså åpenbart at holdningsendring er målet med denne indoktrineringen som titusener av konfirmanter og skoleungdommer har vært utsatt for de siste årene. […] Sannheten er at unge og sakesløse konfirmanter gjennom rollespillene blir presentert for et fullstendig forvrengt bilde av asylsøkervirksomheten. Og dette bildet blir drevet fram og dyrket av Human-Etisk Forbund i samarbeid med mer eller mindre statsstøttede NGOer som har stor innflytelse […].
Fra «Konfirmasjonsdrillen», en kronikk av Arnt Folgerø, sosiolog og journalist, Klassekampen fredag 24. mai 2013, side 17.

Den kristne avisen Dagen melder 14. juni 2013 at det samme Human-Etisk Forbund «frykter hjernevask på kristne skoler» og «er bekymret for ‘religiøs indoktrinering’ på religiøse privatskoler.»

Les videre