Hjernevaskmyten – 8 2017-03-20T07:15:23+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Interessegrupper med tvilsomme motiver

Hjernevask er noe langt mer innflytelsesrike grupper enn sekter driver med

Sannheten om hjernevaskmyten – 8

Antisekt-aktivister har lenge hevdet at Enhetskirken (Den Forente Familie) og andre nye religiøse bevegelser hjernevasker unge mennesker for å øke sine medlemstall og at slike bevegelser utøver en uhyre sterk form for mental kontroll over sine medlemmer. Seriøs vitenskapelig forskning har imidlertid funnet at slike påstander slett ikke rimer med virkeligheten. Hvis det var sant at nyreligiøse bevegelser virkelig har utviklet teknikker der de er i stand til å kontrollere sinnet og viljen til mennesker de kommer i kontakt med, da burde f.eks. en meget stor prosent av deltagerne på kursene slike grupper organiserer, ha blitt medlemmer. Den britiske sosiologen Eileen Barker konkluderte i sin bok «The Making of a Moonie» etter å ha studert Enhetskirken (Den Forente Familie) over flere år at dette slett ikke er tilfelle. Bare noen få prosent bestemmer seg for å bli med, og av disse forlater mer enn halvparten bevegelsen innen ett år.

Eileen Barker

Da den britiske sosiologen Eileen Barker i 1984 publiserte sin omfattende studie av Unification Church i boken The Making of a Moonie: Choice or Brainwashing?, var gruppen allerede blant de mest omstridte, både i USA og i Europa. Studien har også blitt stående som en av de mest anerkjente på feltet.
Barkers studie bygger på et omfattende intervju- og spørreskjemamateriale. Blant annet ble 1017 opprinnelige deltakere på en todagers workshop i London fulgt over en toårsperiode for å studere hvor raskt de falt fra eller om de gikk videre til å bli medlemmer. Studiene viste at de som lot seg overbevise om å bli med til et av bevegelsens sentre for å lære mer om Unification Church, valgte rundt hver tiende person å takke ja til å delta på en todagers workshop. 70 prosent av workshopdeltakerne hadde imidlertid fått nok etter de to dagene. Etter to år var kun fem prosent av workshopdeltakerne fremdeles involvert i Unification Church […].
Barker konkluderte med at Unification Church ikke benyttet spesielle rekrutteringsmetoder deltakerne ikke kunne motstå, og at ingen form for fysisk tvang kunne dokumenteres. Forklaringen på medlemskap lå heller ikke i psykisk ustabilitet blant rekruttene, da de psykisk ustabile var de som først forlot gruppen. Derimot appellerte Unification Church til mennesker som ønsket å forandre verden, og som mente at Gud har en perfekt plan. De satte pris på at det fantes en klar plan og ordnede regler for hvordan dette skulle foregå.
— Fra «Sekter», en bok av Audhild Skoglund, cand.philol. folkloristikk, Humanist forlag 2011, side 85-86.

Den kanadiske psykiateren Saul Levine foretok en undersøkelse blant 800 mennesker med tilknytning til kontroversielle religiøse grupper. Han fant at 80% meldte seg ut de første to årene. Slike forskningsresultater viser at hjernevask av og mental kontroll over medlemmer av nye religiøse bevegelser er en myte.

Les videre