Hjernevaskmyten – 5 2017-03-20T02:59:14+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Interessegrupper med tvilsomme motiver

Hjernevask er noe langt mer innflytelsesrike grupper enn sekter driver med

Sannheten om hjernevaskmyten – 5

Også det venstre-ekstreme, totalitære regimet i Nord-Korea er blitt beskyldt for å hjernevaske sine borgere.

I Nord-Korea anses barna som redskaper for regimet. Helt fra start indoktrineres de til å følge sin leder. […] Nord-Korea er en totalitær stat hvor ungene læres opp til å følge sin leder til siste slutt.
— Å behandle barna som om de er redskaper for det sittende regimet, gir tydelige paraleller til tidligere diktatorer som Hitler og Stalin, mener CNN. […] Ifølge Amnesty International blir nord-koreanske barn opplært til å overvåke hverandre.
Foruten hæren er det statlige medieapparatet dynastiets sterkeste våpen for å beholde makten.
Fra «Nord-koreanske barn hjernevaskes», en artikkel av Tonje Egedius på Aftenpostens nettutgave søndag 14. april 2013.
Tilbedelsen av faderen og sønnen — Kim Il-sung og Kim Jong-il — er mildt sagt påfallende. Tros-, tanke- og samvittighetsfrihet er fullstendig fraværende, og nordkoreanere risikerer å bli sendt i konsentrasjonsleir hvis de blir tatt i tilbedelse av noe annet enn Kim-dynastiets hjemmesnekrede gudshus.
Som et resultat av hjernevaskingen er avstanden mellom den nordkoreanske befolkningen og omverden stor. Jeg slet med å få kontakt med lokale nordkoreanere jeg møtte på gata, da de heller kikket i bakken enn å se meg i øynene. Etter seks tiår med total undertrykkelse av selvstendig tenkning og innarbeiding av et fryktregime uten like, er fraværet av sivilsamfunn påtrengende.
Fra «Liten brikke i et stort spill», en kronikk av Kristin Storaker, menneskerettighetsrådgiver og redaktør, Stefanusalliansen, Klassekampen torsdag 11. april 2013, side 21.
 — Kan du forklare hvordan det har seg at Nord-Korea er blitt verdens verste diktatur, mens Sør-Korea — med nøyaktig den samme historien og den samme kulturen — er blitt et av verdens mest avanserte industrisamfunn?
— Hva som skjedde, var at Sovjetunionen og Stalin understøttet Kim Il-sung etter krigen. For å sikre seg makten etablerte han et familiedynasti, samtidig som hele folket ble hjernevasket. Hvis noen mener at vi koreanere lider av noen spesiell skavank i den forbindelse, er det nok å henvise til Tyskland på 1930-tallet. Tyskland var også en opplyst nasjon, men Adolf Hitler klarte å hjernevaske hele folket. Ensretting av store folkegrupper er ikke noe som har skjedd bare én gang i historien, svarer Park Sang Hak [nordkoreansk avhopper, som i mai 2013 mottok Văclav Havel-prisen for sitt mangeårige arbeid for å gjøre verden oppmerksom på hva som skjer i Nord-Korea].
Fra «Han vendte Kim-dynastiet ryggen», en artikkel av Halvor Tjønn, der Park intervjues, Aftenposten torsdag 16. mai 2013, side 15 i hovedseksjonen.