Hjernevaskmyten – 2 2017-03-20T03:02:13+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Interessegrupper med tvilsomme motiver

Hjernevask er noe langt mer innflytelsesrike grupper enn sekter driver med

Sannheten om hjernevaskmyten – 2

De siste årene er ordet «hjernevask» stadig oftere blitt brukt om islamistiske gruppers indoktrinering av sympatisører.

På nettstedet Al Fateh (Erobreren) sendes informasjon på arabisk til barn om konflikten i Midtøsten. Barnenettstedet sendes fra den samme server som Hamas driver, og forskerne mener det kan dokumenteres at Hamas, som i 2007 tok makten på Gaza-stripen, står bak.[…] — Her spres hat og fordommer, og selvmordsbombere og deres innsats rosemales for barna, sier David Omar i Organisasjonen Impact SE, som overvåker og analyserer innholdet i skolebøker og nettsteder for å se om de bidrar til fred og toleranse. […] — Dette er propaganda som oser av hat mot jøder. De sammenlignes med kriminelle, mordere og kreftsvulster, sier Omar […] Tawfik Hamid ble født i Kairo i 1961. Som barn ble han på kort tid omvendt til å tro at hele den vestlige verden var fiender av islam. — Jeg ble indoktrinert på under ett år, men heldigvis greide jeg å komme meg ut av dette, sier Hamid, som nå foreleser på Potomac institutt for politiske studier i Arlington i Virginia i USA. Han mener at radikale muslimer driver med hjernevask, hvor barnas kritiske sans og samvittighet kobles ut.
— Fra «Mener Hamas ber barna drepe jøder», en artikkel av Håkon Letvik, Aftenposten onsdag 25. november 2009, morgenutgaven, hoveddelen side 19.
Anthony Glees leder et studium for sikkerhet- og etterretningsstudier  på Buckingham-universitetet. Ifølge ham finnes det svært lukkede muslimske samfunn i Birmingham [i England].
— Det fører til at mennesker får en ensporet, lukket tankegang. En slik tankegang er lett å hjernevaske. I det lange løp kan dette føre til en radikalisering. En ting er at vi har relativ god kontroll på dette i Storbritannia i dag, men hva skjer i morgen? […] — Det er klart vi har problemer i Birmingham, og det er klart at våre ungdommer er sårbare, sier han [Tariq Jahan, som fikk sønnen sin drept i opptøyer i byen i 2011].
Han sier det er lett å radikalisere ungdommer fra Birmingham og andre lignende steder i Europa. Arbeidsløs ungdom uten fremtidsutsikter, som føler mangel på aksept og samfunnsdeltakelse, er lett påvirkelige.
— Det skal utrolig lite til. Ungdommene får en følelse av å bli sett. De føler at de kan utrette noe, og det er en følelse de har manglet. Unge som ikke vet bedre, er lette å hjernevaske, sier Jahan. […] Et problem, slik Glees ser det, er at det i mange av disse miljøene er et press mot de unge til ikke å bli for britiske. Det er et press om å holde på deres foreldres religion og kultur.
— Fra «Unge som ikke vet bedre, er lette å hjernevaske», en reportasje ved Amund Bakke Foss og Harald Henden i VG lørdag 2. april 2016, side 26-27.
Sarkozy uttrykte også bekymring for hva som skjer i franske fengsler:
— Vi kan ikke tillate at våre fengsler blir sentre for hjernevask og læresteder i terrorisme.
— President Nicolas Sarkozy i en TV-sendt tale kl 1300, 22. mars 2012, der han kommenterte pågripelsen av den terrormistenkte Mohamad Merah (23) etter en 32 timer lang beleiring av en leilighet i Toulouse.  Merah antas å ha stått bak en rekke drap i Frankrike, blant annet på to jødiske skolebarn. Aftenpostens nettutgave torsdag 22. mars 2012.