///Hjernevaskmyten – 1
Hjernevaskmyten – 1 2017-03-20T03:03:19+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Interessegrupper med tvilsomme motiver

Hjernevask er noe langt mer innflytelsesrike grupper enn sekter driver med

Sannheten om hjernevaskmyten – 1

Mange er begynt å få øynene opp for hvem det er som egentlig driver med hjernevask i dag – spesielt etter programserien  «Hjernevask». Begrepet  ble brukt som tittel på en TV-serie på NRK våren 2010. Serien viste hvordan norske kjønnsforskere, betalt med skattebetalernes penger, i åresvis egentlig ikke hadde drevet med forskning, men med produksjon av ren propaganda for homofiles rettigheter. Som redaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen, skrev i en lederartikkel 17. mars 2010:

«Eller som kjønnsteoretikeren Judith Butler har hevdet: Å ha mannlig eller kvinnelig kjønnsorgan har omtrent like stor betydning som om man er født blondine eller brunette. På direkte spørsmål bekreftet norske kjønnsforskere som Jørgen Lorentzen, Agnes Bolsø og Cathrine Egeland at de legger dette paradigmet til grunn for sin forskning. […]  Etter hvert måtte kjønnsforskerne innrømme at påstanden om at kjønn og seksualitet utelukkende er et kulturprodukt, er politisk og moralsk begrunnet. De mener åpenbart dette standpunktet tjener kampen for homofiles rettigheter og kvinnefrigjøring.»

Kjønnsforskerne fikk metervis med spalteplass i norske aviser og bidro sterkt til å skape et klima der Ekteskapsloven ble forandret til å tillate likekjønnede ekteskap i juni 2008. Forslaget til ny ekteskapslov ble fremmet i 2008 av Barne- og likestillingsdepartementet, der en av Norges ledende homoaktivister, Kjell Erik Øie, var statssekretær.

Det Harald Eia tydelig viste i sin programserie på NRK, er at det er langt større og mer innflytelsesrike grupper enn sekter som driver med hjernevask. Grunnen til at tittelen «Hjernevask» ble valgt på TV-serien, er selvsagt at de ansvarlige mente at det norske folk ble hjernevasket av forståsegpåere kjørt fram i media, som lenge kunne presentere ville påstander og ren propaganda som vitenskapelige sannheter. Og mange nordmenn lot seg hjernevaske. Se bare på oppslutningen den nye ekteskapsloven fikk.

En av landets mest kjente akademikere hevder at norske skolebarn lenge er blitt hjernevasket:

Manifest og Flamme forlag er aktuelle med boka «Motgift. Akademisk respons på den nye høyreekstremismen». […] Professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, er en av de mest synlige i debatten om nasjonsforståelse og flerkultur […] Eriksen vil [i boka] ta et oppgjør med nasjonsbegrepet og hevder at nordmenn er «hjernevaskede» fra barndommen av til å tro at vi er like («vi lærte på skolen (…) at alle nordmenn er like hverandre og forskjellige fra alle utlendinger»). […] Eriksen synes å tro at et nasjonalt fellesskap hviler på at alle er like og mener det samme […] — Fra «Nasjonale realiteter», en kronikk av Bjørgulv Braanen, ansvarlig redaktør i Klassekampen, Klassekampen tirsdag 22. mai 2012, side 2.