////Det samme ble sagt om jøder og katolikker – 7
Det samme ble sagt om jøder og katolikker – 7 2017-03-20T01:00:58+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Historiens flokkmentalitet gjentar seg

Akkurat det samme ble sagt om jøder og katolikker – 7

En amerikansk teolog, Herbert Richardson, sammenligner tidligere anti-katolsk og anti-semittisk retorikk med noen av påstandene om Enhetskirken (Den Forente Familie).

 

Anti-katolsk Anti-semittisk Anti-Moon
Paven er ute etter å ta over verden. Jødene forsøker å ta over verden. (Sions vises protokoller) Dr. Moon planlegger å ta over verden.
Katolisismen er ikke en ekte religion, men et politisk nettverk. Jødedommen er ikke en religion, men et politisk nettverk. Bak den religiøse fasaden til Enhetskirken (Den Forente Familie) skjuler det seg en politisk organisasjon.
Katolikker er ikke lojale overfor sitt land, kun overfor Roma, en fremmed makt. Samme hvilket land de lever i, er jøder kun lojale overfor Israel. Dr. Moon lærer sine tilhengere å slåss for Korea.
Den katolske kirke utnytter de fattige for å bygge kostbare kirker eller kjøpe store landeiendommer. Jøder er egentlig kun ute etter penger. Dr. Moon hevder å være en profet, men tenker kun på å tjene seg rik.
Prestene tar kontroll over de unges sinn, som innprentes med en overtro som strider mot fornuften. Jødedommen er et legalistisk og eksklusivt nettverk, fornuftsstridig og fullt av ritualer. Dr. Moon driver med hjernevask.
Katolikkene kontrollerer de unges liv ved å lære at sex er noe ondt. Jødene kontrollerer de unges liv ved å få en til å føle seg skyldig hvis man gifter seg med en ikke-jøde. Dr. Moon kontrollerer de unges liv ved å få dem til å holde seg unna sex, for så å bestemme hvem de skal gifte seg med.
Katolikkene sier det er OK å lyve så lenge man reserverer seg i sitt stille sinn (Såkalt «stilltiende forbehold»). Jøder lyver alltid. Dr. Moons tilhengere tror at saken de kjemper for, er så hellig at det ikke er så nøye om de lyver av og til, hvis det fremmer saken.
Barn, som er for unge til å bestemme selv, blir lurt av katolikkene til å bli nonner og prester. Jøder kidnapper barn og utsetter dem for forferdelige ting. Dr. Moon lurer de unge til å forlate sine familier.
Katolikker er mørkhudede innvandrere som har altfor mange barn. Krumnesede jøder er «skadedyr». Dr. Moons tilhengere har glassaktige øyne og er underernærte.

(gjengitt fra Unification News, mars 1984, side 16)

Retorikken som blir brukt mot jøder, ligner mistenkelig på den rettet mot katolikker eller mot medlemmer av dr. Moons bevegelse. Likhetstrekkene får Richardson til å konkludere at retorikken er basert på, og produsert av, et primitivt hat, ikke på faktiske forhold man har observert. Det rabbiner og trosnedbryter James Rudin sier om medlemmer av Enhetskirken (Den Forente Familie), er akkurat det samme Hitler sa om jødene. Den katolske presten og sosiologen dr. Joseph Fichter sier at en tilhenger av dr. Moon i dag er like utskjelt som en papist for 150 år siden.

Les videre