////Det samme ble sagt om jøder og katolikker – 6
Det samme ble sagt om jøder og katolikker – 6 2017-03-20T00:49:34+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Historiens flokkmentalitet gjentar seg

Akkurat det samme ble sagt om jøder og katolikker – 6

Nazistene systematiserte jødehatet på en grusom måte i sine jødeutryddelser og fikk det tyske og østerrikske folk, og mange andre, med seg. Men hatet og løgnene er fremdeles der, selv om navnet på dem som hater, og dem som blir forfulgt, er nye.

«Jødene fortjener ikke å leve», mener mange i det muslimsk-amerikanske miljøet Ayad Akhtar beskriver i romanen sin. Selv ser han likheter mellom jødedom og islam.
«Det finnes bare én løsning. […] Å drepe alle sammen. […] Hitler gjorde nettopp det Koranen varslet, og som Allah advarte dem om at kom til å skje. [Jødene] har fortjent tyngden av Guds vrede. Igjen og igjen».
Sitatet er hentet fra pakistansk-amerikanske Ayad Akhtars debutroman «Begynnelsen på et farvel», alias «American Dervish», som nylig er oversatt til norsk. Personen som kommer med de jødehatende replikkene, er ikke alene, men kun ett eksempel på antisemittismen som gjennomsyrer store deler av det muslimske miljøet den henter handling fra, også på 1970- og 80-tallet som oppvekstromanen er lagt til.
— Jeg dikter ikke. Holdningene jeg beskriver, er vanlige i det muslimske USA som i resten av den muslimske verden. Som pakistansk-amerikansk gutt vokste jeg opp med dette rundt meg, sier Ayad Akhtar til Dagsavisen. […] Den pakistansk-amerikanske forfatteren er ute etter å utfordre den sunnimuslimske tradisjonen for bokstavelig tolkning av Koranen. Blant annet starter den med at hovedpersonen er på en universitetsforelesning der professoren påpeker at nyere forskning har avdekt flere litt forskjellige versjoner av Koranen, som slik utfordrer den kanoniserte versjonen.
— I kristendommen er tekstkritikk gammelt nytt. I sunniislam er muligheten for det svært radikal, men desto viktigere. Endring må skje.
Fra «Jødehat på amerikansk», en artikkel av Gerd Elin Stava Sandve i Dagsavisen tirsdag 8. mai 2012, side 26.
I antisemittismens moderne form som oppsto på slutten av 1800-tallet, blir jødene som folkegruppe tilskrevet den paradoksale egenskap av å være både undermennesker og overmennesker: undermennesker i form av en biologisk eller kulturell mindreverdighet, overmennesker i og med konspirasjonsteorien om at de styrer mediene, finanssektoren og bruker venstreideologier (som bolsjevismen) instrumentelt for å ta kontroll over samfunn, land, kontinenter eller hele verden. Fabrikasjonen «Sions vises protokoller» er det klassiske eksempelet på antisemittismens historiske kobling mellom rasisme og konspirasjonsteori.
Fra «Fordekte konspirasjonsteorier», en kronikk av Remi Nilsen, ansvarlig redaktør, norske Le Monde diplomatique nr. 6 i 2015, juni 2015, side 2.