Home/FAQ/Myter og fakta/Det samme ble sagt om jøder og katolikker – 1/Det samme ble sagt om jøder og katolikker – 5
Det samme ble sagt om jøder og katolikker – 5 2017-03-20T00:48:49+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Historiens flokkmentalitet gjentar seg

Akkurat det samme ble sagt om jøder og katolikker – 5

Kristne har i snart 2 000 år spredt hatefulle løgner om jødene. Og det var nok av dem som trodde på løgnene.

I januar 2008 dukket et gammelt bilde opp i den polske avisen Gazeta Wyborcza. En gruppe mennesker — de fleste i bondeklær, noen i uniform — har stilt seg opp foran benrester av mennesker. Jøder gasset i hjel i Treblinka og nå gravd opp av grådige gravrøvere på jakt etter gull og andre verdigjenstander de tror er gjemt i de avsjelede likrestene, oversett av SS.
Skjelettdelene er pertentlig stilt opp. Ben i kryss, hodeskaller i rad og rekke, som om et jaktlag hadde latt seg fotografere med dagens fangst i triumf. Menneskene i ordnet rekke bak. En slags stolthet lyser ut av dem. […] Bildet ble brukt som illustrasjon til en artikkel om et uhyggelig fenomen som spredte seg i Polen umiddelbart etter 1945: vanlige mennesker på frenetisk jakt etter verdigjenstander de trodde jødene hadde gjemt på kroppen inn i døden. […] Dette tilsynelatende uskyldige bildet illustrerer to sider ved århundrets dypeste fornedrelse. Den ene er den himmelropende skamløsheten ved gravrøvernes tokter. Selv ikke i døden skal ofrenes verdighet respekteres.
Man minnes Hannah Arendts uttrykk i møtet med Adolf Eichmann i Jerusalem i 1962. Likrøverne er åpenbart uten skyldfølelse. De ser ikke hva de er med på. De framviser en nummende «tankeløshet», som om de rydder ugras. […] Historikerne Jan og Irena Gross […] viser […] hvordan antisemittismen gjennomstrømmet det polske samfunnet under og ikke minst etter krigen. Hvordan vanlige polakker med iver og med den største selvfølgelighet tok initiativet til og deltok i massedrap av sine jødiske naboer og sambygdinger. Hvordan katolske prester takket gud for at Hitler hadde renset dem for jøder. Hvordan fortvilte jøder appellerte til prester om hjelp og nåde men hvis bønner forble ubesvart. Hvordan folk gikk i klær fra myrdede familier uten blygsel. Hvordan husene ble fordelt, gjerne før ofrene var kalde, og tallerkener og skjeer fikk nye eiere i tusentall.
Vi vil aldri få vite omfanget av myrderiene eller utbyttet. Motivasjonen var hele tiden jakten etter verdigjenstander. Det tradisjonelle jødehatet ga grunnene: jødene var jo rike. De skjulte gull. De fortjente ikke annet.
Fra «Jødehatet som nasjonalt traume», en artikkel av Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Dagsavisen lørdag 13. april 2013, side 36-37.