Home/FAQ/Myter og fakta/Det samme ble sagt om jøder og katolikker – 1/Det samme ble sagt om jøder og katolikker – 2
Det samme ble sagt om jøder og katolikker – 2 2017-03-19T08:29:42+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Historiens flokkmentalitet gjentar seg

Akkurat det samme ble sagt om jøder og katolikker – 2

«Gamle antisemittiske konspirasjonsteorier på linje med Sions Vises Protokoller er kommet på mote igjen, både i Vesten og i den muslimske verden.  Jødene tilskrives en diabolsk evne til å infiltrere alt og alle.  De er som en blekksprut som sprer sine fangarmer i alle retninger. I sine bestrebelser på å oppnå verdensherredømme utnytter jødene alle tenkelige midler.  Særlig er de aktive i media og underholdningsindustri, og de sitter også med pengemakten.  Jødene er mestre i å styre via andre, ved hjelp av mellommenn som skjuler at det egentlig står jødiske interesser bak.  Slik kunne jeg fortsette å ramse opp fra den moderne versjon av Sions Vises Protokoller, det tsaristiske propagandamakkverk som trykkes opp i stadig nye opplag.
Hadde det ikke vært for Malaysias nylig avtroppede statsminister Mahathir bin Mohamad, ville mine lesere kanskje ha trodd at det var jeg som hadde fått konspirasjonsteorier på hjernen.  På et toppmøte i verdensorganisasjonen av islamske stater for en tid siden kom han med disse og andre utgydelser. [….] Dette rasistiske vrøvlet høstet enorm applaus fra de fremmøtte stats- og regjeringssjefer.»
Fra «Konspirasjoner på hjernen», en artikkel av Jahn Otto Johansen, forfatter og utenrikskommentator, Aftenposten, morgenutgaven, mandag 3. november 2003, side 8.
 — Konspirasjonsteorier er farlig moro:  For folk flest er det underholdning, men i ekstreme politiske og religiøse miljøer er det et mektig våpen, sier de to redaktørene bak den nye boka «Konspiranoia. Konspirasjonsteorier fra 666 til WTC», Arnfinn Pettersen og Terje Emberland.
De har samlet religionshistorikere, historikere og folklorister for å ta for seg en rekke konspirasjonsteorier gjennom tidene. Målet har vært å avsløre teoriene, en gang for alle.
— I høyreekstreme miljøer florerer konspirasjonsteoriene som aldri før.  Mens de for 10 – 15 år siden var ute etter innvandrere, er de nå overbevist om at hele kultur- og samfunnslivet er styrt av en jødisk konspirasjon, ZOG, «det sionistiske okkupasjonsregimet», sier religionshistoriker Terje Emberland. […] — Det som kjennetegner grupper som tror på konspirasjoner, er at de mener at de burde hatt det bedre, og at det er mye enklere å ty til konspirasjonsteorienes enkle fiendebilde enn å se på de store komplekse grunnene til at man ikke får det slik man vil ha det, sier folklorist Arnfinn Pettersen. […] — Gjennom hele Europas historie har ulike grupper, som jøder, hekser og kjettere, alltid blitt sett på som et vrengebilde på kristne verdier.  Mens man så på kristendommen som det absolutt gode, var disse gruppene representanter for det absolutt onde. Bakenfor lå behovet for en demonisert fiende, sier Terje Emberland.
— Hvis man selv hevder å besitte hele sannheten om verden, forsøker man jo å finne en forklaring på at denne sannheten ikke har nådd fram.  Da trenger man en fiende, sier Arnfinn Pettersen.
Både frimurerne og jødiske grupper har gjennom tidene blitt anklaget for å forsøke å undergrave sivilisasjonen.  Både menneskeofringer, kannibalisme og til og med Jack the Rippers drap skal de ha stått bak.
Fra «Konspirasjoner på norsk», en artikkel av Hilde Østby i Dagsavisen mandag 15. desember 2003, side 24-25.