///Det samme ble sagt om jøder og katolikker – 1
Det samme ble sagt om jøder og katolikker – 1 2017-03-19T08:22:31+00:00

Myter og fakta om nye religiøse bevegelser

Historiens flokkmentalitet gjentar seg

Akkurat det samme ble sagt om jøder og katolikker – 1

Vi må ikke glemme at Frans av Assisi og Thomas Aquinas ble kidnappet og holdt innesperret av sine foreldre og slektninger, som forsøkte å bryte ned deres radikale tro og få dem til å gi opp sin livsstil.

Vi bør heller ikke glemme at Jesus ble sett på som en gal person av sin nærmeste familie. Kristendommen begynte som en liten, upopulær jødisk sekt, som lenge ble utsatt for enorm forfølgelse. De første kristne ble anklaget for å drepe små barn og spise deres kjøtt og drikke deres blod. På samme måte trodde mange i middelalderen at jøder kidnappet og spiste kristne barn.

Martin Luther la for eksempel for dagen en forferdelig antisemittisme:

Ifølge reformatoren [Martin Luther] burde jødiske synagoger og skoler brennes ned, husene deres rives og ødelegges, mens det de eide skulle fratas dem (særlig gull og sølv), rabbinerne skulle forbys å undervise, og jødene selv stenges inne i innhegninger, mens de «uopplatelig stønner og klager til Gud over oss».
Dette var råd som til punkt og prikke ble fulgt av Luthers landsmenn Hitler og Göring, og det var slett ingen tilfeldighet — men derimot kald beregning — som gjorde at propagandaminister Goebbels iverksatte den store jødepogromen natt til 10. november (1938), nettopp på Luthers 455. fødselsdag («Krystallnatten»).
— Fra «Mørke sider ved våre verdier», et debattinnlegg av Hans Petter Hermansen, førstelektor ved Høgskolen i Østfold, Vårt Land lørdag 12. september 2015, side 35.
Krystallnatten skjedde natten mellom 9. og 10. november 1938 og var en spontan reaksjon på nyheten om at den tyske diplomaten Ernst von Rath var myrdet av en ung jødisk flyktning i Paris. Det hele var satt i scene av det nazistiske partiet NSDAP.
Krystallnatten ble over 7.500 jødiske butikker ødelagt og 400 synagoger brent ned. 91 jøder ble drept og rundt 20.000 sendt til konsentrasjonsleirer.
Fra «Krystallnatt: — Israel er vår tids nazister», en artikkel av John Solsvik i avisen Dagen onsdag 11. november 2015, side 11.