Home/Familieløfte/Fotnote 8 til Familieløftet
Fotnote 8 til Familieløftet 2016-07-25T21:03:57+00:00

Vår lære

Familieløftet

Fotnote 8:

«De tre store kongesfærer» har med å opprette himmelriket på familieplan å gjøre. Adam og Eva skulle ha utviklet sine hjerter gjennom hjertets fire store verdener og blitt foreldre. Da ville de ha begynt å kunne representere Gud og føle noe av det Gud føler i sitt forhold til sine barn, menneskeheten. Når de senere ville ha blitt besteforeldre, etter å ha oppdratt sine barn til selv å danne familier med Gud som sentrum, ville Adam og Eva kunnet ha representert Gud som konge og dronning.
Adam og Eva skulle opprinnelig ha født og oppdratt gode barn som hørte Gud til. Gud ville dermed ha blitt sentrum av den familien som da ville ha blitt dannet. Hvis vi tenker oss at en ideell familie består av tre generasjoner, ville Gud altså ha inntatt besteforeldre-posisjonen i verdens første familie. Gud ville ha representert den første generasjonen (besteforeldrene), Adam og Eva den andre generasjonen og foreldrene, mens deres barn ville da ha blitt den tredje generasjonen.
Gud fikk imidlertid aldri oppleve å bli sentrum i en slik familie, dvs. at han aldri fikk bli «bestefar». Derfor ble Guds rike aldri opprettet. En familie på tre generasjoner ville ha utgjort himmelriket på familieplan. Ifølge Guds skapelsesideal skulle alle mennesker ha opprettet et slikt lite himmelrike. I et slikt minirike blir da besteforeldrene «konge» og «dronning», dvs. de som har det dypeste forhold til Gud, og som derfor er kvalifisert til å lede «riket» eller «kongesfæren», som dr. Moon kaller det. Uttrykket «de tre store kongesfærer» blir brukt i betydningen «kongesfære opprettet i tre generasjoner på rad». Først oppretter den første generasjonen, besteforeldrene, sin kongesfære. Når neste generasjon, foreldrene, får barnebarn og selv blir besteforeldre, danner de også sin egen kongesfære. Når så tredje generasjonen, barna, til slutt blir besteforeldre, danner de også sine egne kongesfærer. Dermed er de tre store kongesfærene opprettet.

Tilbake til Familieløftet