//Fotnote 7 til Familieløftet
Fotnote 7 til Familieløftet 2016-07-25T21:01:45+00:00

Vår lære

Familieløftet

Fotnote 7:

«Hjertets fire store verdener» henviser til de fire fundamentale formene for kjærlighet Gud skapte oss for å oppleve i våre familier. Vårt hjerte er ment å utvikle seg etter hvert som det opplever disse fire verdenene. Den første er en verden med barns kjærlighet, som er en passiv form for kjærlighet, idet et barn avhenger fullt og helt av å motta kjærlighet og omsorg fra sine foreldre. Derfor bruker vi uttrykket et vertikalt kjærlighetsforhold for å beskrive forholdet mellom foreldre og barn. Denne første verdenen dreier seg om å motta kjærlighet. Jo mer barnet mottar kjærlighet, jo bedre utrustet blir det til å erfare de tre andre formene for kjærlighet senere i livet.
Den første verdenen er derfor grunnlaget for den neste, en verden med søskenkjærlighet, som er en horisontal form for kjærlighet, mellom søsken på noenlunde samme utviklingstrinn. Barnet lærer seg da også kunsten å gi. Ved å gi noe til andre, oppdager det at noe også kommer tilbake.
Opprinnelig ville Gud at vi skulle utvikle kunsten å gi til fullkommenhet, for at vi skulle være kvalifiserte til å oppleve den mest intime form for horisontal kjærlighet, nemlig ekteskapelig kjærlighet. Ved å tjene og ofre seg selv for andre på en uselvisk måte, ville Gud at vi skulle lære å gi 100%. Det ville ha vært den beste forberedelse for et lykkelig ekteskap. Forutsetningen for et harmonisk forhold er at hver av ektefellene har en slik uselvisk holdning til hverandre og hele tiden er innstilt på å gi.
Den siste av de fire verdenene dreier seg om foreldrekjærlighet. Dette er den dypeste form for vertikal kjærlighet. Hvis vi er i stand til å utvikle en betingelsesløs kjærlighet til våre barn, og våre medmennesker, kan vi også begynne å føle noe av det Gud føler for oss mennesker. Foreldre-barn-forholdet er det forhold mellom mennesker som mest ligner på forholdet mellom Gud og menneske. For å kunne ha et dypt og fullstendig forhold til Gud er det nødvendig at vi har opplevd samtlige av hjertets fire store verdener.

Tilbake til Familieløftet