//Fotnote 6 til Familieløftet
Fotnote 6 til Familieløftet 2016-07-25T21:00:03+00:00

Vår lære

Familieløftet

Fotnote 6:

9. februar 2013 ble ordet «Gud» (Hananim på koreansk) erstattet med uttrykket «Vår himmelske forelder» (Haneul pumonim på koreansk). Det nye uttrykket legger vekt på at Gud er vår Forelder, både Far og Mor, dvs. et vesen der det faderlige og det moderlige er harmonisk forent.

Tilbake til Familieløftet