//Fotnote 3 til Familieløftet
Fotnote 3 til Familieløftet 2016-07-25T20:54:06+00:00

Vår lære

Familieløftet

Fotnote 3:

Uttrykket «opprinnelige hjemland» henviser til den opprinnelige Edens hage. Hvis syndefallet ikke hadde skjedd, ville ikke bare Adam og Eva, men også deres etterkommere, ha fortsatt å leve i Edens hage. Vi må forstå Edens hage ikke som et geografisk begrenset sted, men som en verden full av godhet, kjærlighet, sannhet og frihet. Å realisere vårt opprinnelige hjemland betyr derfor at vi skaper den ideelle verden som Gud opprinnelig hadde planlagt før han skapte mennesket. En slik verden, dvs. Guds rike, vil kun bli opprettet globalt når hver familie gjør sitt til at deres hjemsted blir hva det opprinnelig skulle ha vært, en del av himmelriket.

Tilbake til Familieløftet