Home/Familieløfte/Fotnote 17 til Familieløftet
Fotnote 17 til Familieløftet 2017-04-15T12:36:53+00:00

Vår lære

Familieløftet

Fotnote 17:

Fra koreansk seokbang-gweon. Gweon betyr sfære, seokbang, slik det er brukt her, at man blir fullstendig fri fra alt det onde i den forstand at man blir som Adam og Eva før syndefallet, basert på en fullstendig indre forandring der man rent konkret, i hele sin personlighet og all sin atferd, blir et «nytt» menneske.

Tilbake til Familieløftet