//Fotnote 15 til Familieløftet
Fotnote 15 til Familieløftet 2016-07-25T21:17:17+00:00

Vår lære

Familieløftet

Fotnote 15:

9. februar 2013 ble uttrykket «Det fullførte testamentes tidsalder» erstattet av uttrykket «Tidsalderen til Riket med kosmisk fred og enhet» (Cheonilguk sidae på koreansk). Cheonilguk blir brukt om himmelriket, med fred både i himmelen og på jorden, og der himmel og jord er forent. Det koreanske ordet sidae betyr «tidsalder». «Det fullførte testamente» henviser for øvrig til det nye uttrykk for sannheten som Gjenkomstens Herre åpenbarer. Gud har i tusener av år lengtet etter å kunne vise oss mennesker en løsning på alle menneskehetens kriser. Han gjør det gjennom en ny og revolusjonerende måte å uttrykke sannheten på: Det fullførte testamente. Som navnet tilsier, vil Det fullførte testamente være en videreføring av den utvikling som Det gamle og Det nye testamente samt andre hellige skrifter la grunnlaget for: utviklingen innen menneskets forståelse av Gud og de fundamentale spørsmål angående livet og universet.

Tilbake til Familieløftet