//Fotnote 14 til Familieløftet
Fotnote 14 til Familieløftet 2016-07-25T21:15:41+00:00

Vår lære

Familieløftet

Fotnote 14:

Uttrykket «den opprinnelige arvelinje» henviser til den arvelinjen som Adam og Eva skulle ha opprettet i Edens hage, og som ville ha vært Guds arvelinje. Guds kjærlighet ville ha vært selve roten denne arvelinjen skulle ha vokst fra. På grunn av syndefallet ble imidlertid Guds arvelinje aldri realisert. Den arvelinjen som Adam og Eva i stedet skapte, var basert på Satans falske kjærlighet, som ikke hadde noe med Gud å gjøre. Denne arvelinjen utgjør selve arvesynden. Jesus kom for å frelse menneskeheten fra arvesynden, men ble drept før «Lammets bryllup» kunne finne sted, og før han således fikk opprettet Guds arvelinje. Derfor måtte menneskeheten i nesten to tusen år vente på frelse fra arvesynden, helt til vår tid, da to monumentale begivenheter kunne finne sted, nemlig Messias’ annet komme og «Lammets bryllup».

Tilbake til Familieløftet